Diagnoza i leczenie neurologiczne

Wybierz profesjonalną pomoc naszych specjalistów.

Konsultacje neurologiczne.

Czym zajmuje się lekarz neurolog i czym różni się od psychiatry?


Neurolog to lekarz medycyny zajmujący się dysfunkcjami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, wiele chorób znajduje się na pograniczu zarówno neurologii jak i psychiatrii. Neurologia to dziedzina zajmująca się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a dziedzina medycyny jaką jest psychiatria zajmuje się przeważnie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Choroby leczone przez lekarzy neurologów to m.in.:
–  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
– krwotok śródmózgowy (udar mózgu),
– zawał mózgu,
– guzy np. oponiaki, glejaki,
– urazy układu nerwowego (ból neuropatyczny),
– uszkodzenia popromienne,
– urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (mózgowe porażenie dziecięce),
– choroby genetyczne, np. choroba Wilsona,
– zaburzenia nerwowo-skórne,
– neuropatie obwodowe,
– zespoły otępienne (np. choroba Altzheimera),
– zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona),
– choroby rdzenia kręgowego,
– stwardnienie rozsiane,
– padaczka,
– migrena oraz zaburzenia snu.


Choroby neurologiczne zazwyczaj mają dramatyczny przebieg, zwłaszcza jeśli dotykają ośrodków kontrolujących podstawowe funkcje życiowe organizmu (krążenie, oddech). Mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne lub być powikłaniem innej choroby np. miażdżycę lub cukrzycę, które mogą się odbić na prawidłowym funkcjonowaniu mózgu. Diagnostyka chorób układu nerwowego oparta jest na wywiadach oraz szczegółowym badaniu podmiotowym, oględziny budowy ciała, badanie głowy, kończyn, tułowia, badanie czucia, chodu, mowy itp., które jest podstawą diagnozy i prowadzenia dalszych badań.


Badania dodatkowe zlecane przez specjalistę neurologa:
elektroencefalografia (EEG),elektromiografia (EMG), ultrasonografia, tomografia komputerowa, CT, KT, TK, tomografia rezonansu magnetycznego, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie rtg, np. czaszki, kręgosłupa.

Lekarz specjalista neurolog