Szkolenia, grupy i warsztaty.

Gdy trudno przezwyciężyć problemy w samotności. Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Aktualnie spotkania grupowe i warsztaty są wstrzymane do odwołania.

 

Trening asertywności - CZ. I

Zapraszamy na jednodniowy intensywny trening asertywności – cz. I.

Poniżej harmonogram:

9:00-11:00 czym jest asertywność i jakie są konsekwencje jej stosowania?

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-12:15 asertywność w ciele i jego postawie, w głosie, oddechu – ćwiczenia

12:15-13:00 techniki asertywne – przydatne w kontaktach interpersonalnych – ćwiczenia

13:00-14:00 przerwa obiadowa (organizator nie zapewnia posiłku)

14:00-15:50 zdania proasertywne – jak zmienić swoje myślenie i nastawienie?

15:50-16:00 przerwa kawowa

16:00-17:00 asertywność a emocje – techniki

Prowadząca: Aleksandra Kaczmarek

Zapisy wstrzymane są do odwołania.

 

Trening asertywności - CZ. II.

Zapraszamy na jednodniowy intensywny trening asertywności – cz. II.

Poniżej harmonogram:

9:00-11:00  jak asertywnie chwalić i przyjmować pochwały? – ćwiczenia

11:00-11:15  przerwa kawowa

11:15-13:00 jak asertywnie krytykować i reagować na krytykę? – ćwiczenia

13:00-14:00 przerwa obiadowa (organizator nie zapewnia posiłku)

14:00-15:00 jak asertywnie prosić? – ćwiczenia

15:15-15:25   przerwa kawowa

15:25-16:00 asertywna zgoda, asertywna odmowa – ćwiczenia

16:00-17:00 jak ćwiczyć samemu – czyli co dalej?

Prowadząca: Aleksandra Kaczmarek

Zapisy wstrzymane są do odwołania.

 

Budowanie marki osobostej (Personal Branding) - szkolenie.

Grupa docelowa:

Warsztat przeznaczony jest dla osób na różnym etapie aktywności zawodowej, które pragną nabyć umiejętność budowania profesjonalnego wizerunku i planowania swojej ścieżki kariery.

Zapraszamy osoby, które chciałyby poznać strategię i zestaw narzędzi budowania marki osobistej na rynku pracy pod okiem eksperta-praktyka.

Program warsztatu:

– Marka a wizerunek
– Proces tworzenia marki osobistej
– Elementy prezentacji marki – m.in. wizerunek zewnętrzny, komunikacja, CV, wizytówka, aktywność zawodowa, obecność w social media
– Wizerunek realny vs wirtualny
– Zasady tworzenia profesjonalnego profilu zawodowego w mediach społecznościowych
– Autoprezentacja w relacjach zawodowych – np. specjalista, ekspert, menedżer
– Personal Branding w procesie rekrutacji – na co zwracają uwagę rekruterzy i pracodawcy
– Świadome budowanie ścieżki kariery zawodowej.

Organizacja:

Obecnie zapisy na szkolenie są wstrzymane do odwołania.

Prowadząca: Dorota Strzelec

 

Coaching rodzicielski.

 

– Czy masz czasem wrażenie, że nie rozumiesz swojego dziecka?
– Chciałbyś się do niego bardziej zbliżyć, ale dotychczasowe rozwiązania nie działają?
– Czy przeczuwasz, że mógłbyś być lepszym rodzicem, ale coś stoi na przeszkodzie?
– A może świetnie odnajdujesz się w tej roli, ale wiesz że stać Cię na więcej i potrzebujesz inspiracji?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to mamy dla Ciebie propozycję.

Serdecznie zapraszamy na całodzienną sesję coachingu rodzicielskiego wszystkich Rodziców, którzy chcieliby pochylić się nad swoim rodzicielstwem.

Sesja coachingu rodzicielskiego będzie wstępem do cyklu spotkań pt. : „Trening umiejętności rodzicielskich”, podczas którego będziemy ćwiczyć wiele różnych kompetencji przydatnych w stawaniu się coraz bardziej uważnym i świadomym rodzicem.

Podczas spotkania będą Państwo mieli szansę postawić sobie określony cel wychowawczy nie wobec dziecka, lecz wobec siebie w roli rodzica. Gdy odnajdziemy wspólnie cel, pomyślimy nad krokami do jego realizacji, a także o motywacji, która jest niezbędna aby zacząć. Przyjrzymy się też różnym potencjalnym przeszkodom, jakie mogą się pojawić i opracujemy plan awaryjny. Będzie to także czas do poznania innych Rodziców, wymiany refleksji i inspiracji w tej trudnej, ale pięknej roli.

 

Zarządzanie stresem - szkolenie.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie dla osób, które chcą nabyć lub doskonalić umiejętności identyfikacji czynników wywołujących nadmierny stres oraz radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym stres i brak umiejętności przeciwdziałania jego efektom przeszkadza w zdrowym i spokojniejszym funkcjonowaniu, zarówno w domu, jak i w pracy.

Cele:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

– potrafi identyfikować przyczyny stresu oraz zna typy reakcji,
– zna rolę emocji w podejmowaniu działań w sytuacjach stresowych,
– umie właściwie reagować w sytuacji stresu,
– zna sposoby właściwego planowania zadań i organizowania czasu,
– jest świadomy negatywnych skutków oddziaływania stresu,
– zna przykładowe techniki relaksacji.

Grupa dla młodzieży z trudnościami o charakterze depresyjno-lękowym.

 

Zapraszamy na spotkania grupy terapeutycznej dla młodzieży w wieku 14-17 lat, które borykają się z obniżonym nastrojem oraz stanami lękowymi, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie, w tym na jakość relacji rówieśniczych.

Grupa ma charakter teraeutyczno-psychoedukacyjny. Jej celem jest poprawa jakości funkcjonowania (pogłębienie samoświadomości, obniżenie nasilenia objawów, poszukiwanie sposobów/technik pozwalających na radzenie sobie z objawami).

 

Liczba miejsc: 10. Czas trwania 90 min.

Rozpoczęcie wrzesień/październik 2022r.

Grupa terapeutyczna będzie prowadzona przez dwóch psychoterapeutów w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przed przystąpieniem do grupy wymagana jest kwalifikacja wstępna w celu rozpoznania potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Dla kogo:

- dla osób, które borykają się ze stanami depresyjnymi (obniżony nastrój, drażliwość, brak motywacji, wycofanie z relacji społecznych, negatywne przekonania na swój temat);

- dla osób, które borykają się ze stanami lękowymi (unikanie okoliczności wywołujących lęk, rezygnacja z aktywności, wycofanie rówieśnicze, lęk przed oceną)

- dla osób, które chcą pracować nad poczuciem własnej wartości i sprawczości

- dla osób, które chcą zrozumieć mechanizmy wpływające na ich aktualne funkcjonowanie

- dla osób, które borykają się z trudnościami w zakresie regulacji emocji

- dla osób, które nadmiernie przeżywają stres szkolny

- dla osób, które czują się samotnie.