Diagnoza i leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

- przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo, skuteczność.

Psychiatra dla dzieci zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Psychiatria dziecięca obejmuje wiele problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, takich jak: panika czy uogólniony lęk, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia jedzenia- anoreksja, bulimia, nerwice, depresja, ADHD, zespół hiperkinetyczny, zespół Aspergera, autyzm, upośledzenie umysłowe, tiki, natręctwa, moczenie nocne, zaburzenie funkcjonowania społecznego w dzieciństwie, zaburzenie opozycyjno-buntownicze.
Psychiatra dziecięcy obejmuje opieką całą rodzinę udzielając wskazówek, co do postępowania w różnych, często kryzysowych sytuacjach. Stawia diagnozę i ustala plan leczenia dla pacjenta opierając się na zasadzie skuteczności i bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że zaburzenia rozwojowe charakteryzują się dynamicznym przebiegiem a ich objawy zmieniają się wraz z wiekiem.