Szkolenia, grupy i warsztaty.

- wstrzymane do odwołania.

Aktualnie spotkania grupowe i warsztaty są wstrzymane do odwołania.

 

Trening asertywności - CZ. I

Zapraszamy na jednodniowy intensywny trening asertywności – cz. I.

Poniżej harmonogram:

9:00-11:00 czym jest asertywność i jakie są konsekwencje jej stosowania?

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-12:15 asertywność w ciele i jego postawie, w głosie, oddechu – ćwiczenia

12:15-13:00 techniki asertywne – przydatne w kontaktach interpersonalnych – ćwiczenia

13:00-14:00 przerwa obiadowa (organizator nie zapewnia posiłku)

14:00-15:50 zdania proasertywne – jak zmienić swoje myślenie i nastawienie?

15:50-16:00 przerwa kawowa

16:00-17:00 asertywność a emocje – techniki

Prowadząca: Aleksandra Kaczmarek

Zapisy wstrzymane są do odwołania.

 

Trening asertywności - CZ. II.

Zapraszamy na jednodniowy intensywny trening asertywności – cz. II.

Poniżej harmonogram:

9:00-11:00  jak asertywnie chwalić i przyjmować pochwały? – ćwiczenia

11:00-11:15  przerwa kawowa

11:15-13:00 jak asertywnie krytykować i reagować na krytykę? – ćwiczenia

13:00-14:00 przerwa obiadowa (organizator nie zapewnia posiłku)

14:00-15:00 jak asertywnie prosić? – ćwiczenia

15:15-15:25   przerwa kawowa

15:25-16:00 asertywna zgoda, asertywna odmowa – ćwiczenia

16:00-17:00 jak ćwiczyć samemu – czyli co dalej?

Prowadząca: Aleksandra Kaczmarek

Zapisy wstrzymane są do odwołania.

 

Budowanie marki osobostej (Personal Branding) - szkolenie.

Grupa docelowa:

Warsztat przeznaczony jest dla osób na różnym etapie aktywności zawodowej, które pragną nabyć umiejętność budowania profesjonalnego wizerunku i planowania swojej ścieżki kariery.

Zapraszamy osoby, które chciałyby poznać strategię i zestaw narzędzi budowania marki osobistej na rynku pracy pod okiem eksperta-praktyka.

Program warsztatu:

– Marka a wizerunek
– Proces tworzenia marki osobistej
– Elementy prezentacji marki – m.in. wizerunek zewnętrzny, komunikacja, CV, wizytówka, aktywność zawodowa, obecność w social media
– Wizerunek realny vs wirtualny
– Zasady tworzenia profesjonalnego profilu zawodowego w mediach społecznościowych
– Autoprezentacja w relacjach zawodowych – np. specjalista, ekspert, menedżer
– Personal Branding w procesie rekrutacji – na co zwracają uwagę rekruterzy i pracodawcy
– Świadome budowanie ścieżki kariery zawodowej.

Organizacja:

Obecnie zapisy na szkolenie są wstrzymane do odwołania.

Prowadząca: Dorota Strzelec

 

Coaching rodzicielski.

 

– Czy masz czasem wrażenie, że nie rozumiesz swojego dziecka?
– Chciałbyś się do niego bardziej zbliżyć, ale dotychczasowe rozwiązania nie działają?
– Czy przeczuwasz, że mógłbyś być lepszym rodzicem, ale coś stoi na przeszkodzie?
– A może świetnie odnajdujesz się w tej roli, ale wiesz że stać Cię na więcej i potrzebujesz inspiracji?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to mamy dla Ciebie propozycję.

Serdecznie zapraszamy na całodzienną sesję coachingu rodzicielskiego wszystkich Rodziców, którzy chcieliby pochylić się nad swoim rodzicielstwem.

Sesja coachingu rodzicielskiego będzie wstępem do cyklu spotkań pt. : „Trening umiejętności rodzicielskich”, podczas którego będziemy ćwiczyć wiele różnych kompetencji przydatnych w stawaniu się coraz bardziej uważnym i świadomym rodzicem.

Podczas spotkania będą Państwo mieli szansę postawić sobie określony cel wychowawczy nie wobec dziecka, lecz wobec siebie w roli rodzica. Gdy odnajdziemy wspólnie cel, pomyślimy nad krokami do jego realizacji, a także o motywacji, która jest niezbędna aby zacząć. Przyjrzymy się też różnym potencjalnym przeszkodom, jakie mogą się pojawić i opracujemy plan awaryjny. Będzie to także czas do poznania innych Rodziców, wymiany refleksji i inspiracji w tej trudnej, ale pięknej roli.

 

Zarządzanie stresem - szkolenie.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie dla osób, które chcą nabyć lub doskonalić umiejętności identyfikacji czynników wywołujących nadmierny stres oraz radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym stres i brak umiejętności przeciwdziałania jego efektom przeszkadza w zdrowym i spokojniejszym funkcjonowaniu, zarówno w domu, jak i w pracy.

Cele:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

– potrafi identyfikować przyczyny stresu oraz zna typy reakcji,
– zna rolę emocji w podejmowaniu działań w sytuacjach stresowych,
– umie właściwie reagować w sytuacji stresu,
– zna sposoby właściwego planowania zadań i organizowania czasu,
– jest świadomy negatywnych skutków oddziaływania stresu,
– zna przykładowe techniki relaksacji.

Grupa GPS –Grupa Przeciwdziałania Samotności.

 

Dla osób z doświadczeniem osamotnienia w relacjach międzyludzkich, poszukujących przyjaźni, poszukujących partnera życiowego.

Jeśli:

– Jesteś w wieku od 24 do 49 lat,
– doświadczasz trudności w tworzeniu lub utrzymaniu relacji/związków,
– masz wiele relacji, a mimo to czujesz się osamotniony/a,
– z powodu różnych obaw odsuwasz się od innych,
– z jakichś powodów podejrzewasz, że inni odsuwają się od ciebie,
– jest ci trudno wytrwać w kontakcie z innymi choć byś chciał/a,
– doświadczyłeś wykluczenia,
lub

– doświadczasz trudności po poprzednim związku,
– doświadczasz obaw przed odrzuceniem, krytyką,
– zmagasz się z obniżonym poczuciem własnej wartości i brakiem pewności siebie,
– doświadczasz obawy przed kontaktem z innymi ludźmi, która wpływa na twoje poczucie zadowolenia z życia,
ta grupa może być dobrym pomysłem.

W czym może być pomocna GPS:

– w zyskaniu satysfakcjonujących życiowo relacji,
– rozwinięciu umiejętności nawiązywania i budowania relacji,
– uczy podejmowania ryzyka adekwatnego zaangażowania w relacje,
– uczy obniżyć lęk przed kontaktem i traktować go jako ważną wskazówkę,
– uczy rozpoznawać własny udział w byciu osamotnionym,
– wpływa na błędne koła zachowań w relacjach z innymi,
– pogłębieniu świadomości siebie w relacjach,
– pogłębieniu świadomości przeżyć drugiej osoby w relacji,
– w zmniejszeniu samokrytycyzmu, obaw związanych z oceną siebie,
– wzmocnieniu poczucia własnej wartości,

Kiedy:

Spotkania grupy będą odbywać się w piątki w godz. 10.00- 12.00.

Maksymalna ilość miejsc dla 10 osób. Rozpoczęcie udziału w grupie poprzedzą BEZPŁATNE konsultacje indywidualne z uczestnikami.

Osoby prowadzące:

Aleksandra Mokrzycka, Paweł Wojciechowski

 

Grupa dla DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików.

 

Zapraszamy na spotkania grupy dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików)
Uczestnictwo w spotkaniach grupy jest dobrą okazją do:

-rozpoznania schematów działania związanych z wcześniejszymi doświadczeniami,
-przyjrzenia się i uporządkowania relacji z ważnymi dla siebie osobami z przeszłości ale też w aktualnym życiu,
-nawiązania i pogłębienia kontaktu ze sobą – z własnymi uczuciami, potrzebami, myślami,
-spotkania się, bycia z innymi które pozwoli doświadczyć jak Tobie jest z innymi i innym z Tobą,
-lepszego rozumienia swoich reakcji na świat, zdarzenia, innych ludzi,
-odkrywania tego co twórcze, dobre, zasilające, lekkie.

Przewidywany czas trwania grupy to 7 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach grupy jest wcześniejsze spotkanie konsultacyjne z osobą prowadzącą grupę.

 

Grupa wsparcia „Życie po raku”.

 

Bardzo często zdarza się, że osoby w trakcie remisji, czy wręcz po wyleczeniu, wciąż mówią o sobie „pacjent onkologiczny”. Nie ma w nich zgody na zostawienie ich samych, nawet jeśli choroba minęła. W ich odczuciu często zagrożenie bowiem nie minęło. Oznacza to, że wciąż żyją w lęku, strachu, samotności, a każda infekcja może powodować panikę. Mają też problemy z pozytywnym odbiorem świata, by znów cieszyć się życiem. Borykają się z obniżoną samooceną po wykonanych zabiegach chirurgicznych, chemioterapii itd. W związku z tym, powstał pomysł, by zorganizować grupę, złożoną z osób z takimi właśnie trudnościami, aby pomagać sobie w obniżeniu lęków, przyjrzeć się swojemu poczuciu własnej wartości, porozmawiać o przeżyciach, walce, chorobie, może powiedzieć to, co nigdy wcześniej nie zostało wypowiedziane. Czekamy na zgłoszenia .

Prowadząca: Magdalena Shafie

 

Grupa wsparcia dla osób w żałobie, po stracie.

 

W Polsce o żałobie niewiele się mówi. Osoby z bliskiego nam otoczenia często nie wiedzą jak reagować, czy zapytać, czy nie, jak pomóc. Nie ma w naszym kraju przyzwolenia na mówienie o śmierci, nie ma zatem również przestrzeni na jej przeżywanie. Emocje wypływają z osób w czterech ścianach, nierzadko samotnie borykają się z utratą, czasem wręcz mówią o jakimś rodzaju „szaleństwa”, które odczuwają, nie mogąc sobie poradzić z tak ciężką sytuacją. Powstał więc pomysł, aby zorganizować grupę wsparcia dla osób, które czują się samotne i chciałby się podzielić z innymi swoimi przemyśleniami, emocjami, historią. To będzie miejsce, gdzie każdy będzie mógł być sobą, nie bojąc się, czy realizuje oczekiwania innych, i czy „powinien” przeżywać konkretne emocje. Będzie to azyl dla Państwa uczuć. Czekamy na zgłoszenia .

Prowadząca: Magdalena Shafie