Ewa Racicka-Pawlukiewicz

URLOP MACIERZYŃSKI

Doświadczenie zawodowe i biografia

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w 2015 r. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. W 2017 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (problematyka otyłości u dzieci i młodzieży z ADHD).

Od 2010 pracuje jako lekarz a od 2012 jako wykładowca w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi również warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD. Ma doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu badań klinicznych.
W latach 2011-2016 pełniła dyżury lekarskie w Szpitalu w Józefowie (MCN).

Jest członkiem sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Autorka wielu publikacji naukowych m.in na temat ADHD i zaburzeń odżywiania.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży od 6 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń odżywiania (w tym otyłości i nadwagi u pacjentów z ADHD), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń tikowych, zaburzeń psychotycznych, całościowych zaburzeń rozwoju.

Obecnie na urlopie macierzyńskim.

Kontakt: Ewa Racicka-Pawlukiewicz

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    Ewa Racicka-Pawlukiewicz

    • Godziny przyjęć: Obecnie na urlopie wychowawczym.