Idalia Jednorowska-Król

Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta uzależnień, psychoterapeutka systemowa

Doświadczenie zawodowe i biografia

Psycholog, psychoterapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą (od 13. r.ż.) i dorosłymi.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię pary i rodziny.


Wykształcenie i szkolenia:
• Wydział Społecznej Psychologii Klinicznej- Uniwersytet SWPS w Warszawie,
• Kurs Psychoterapii Systemowej – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
• Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
• Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
• Kurs psychoterapii Gestalt – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie,
• Psychoterapia Dzieci i Młodzieży – Ośrodek Regeneracja w Warszawie.
• Kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych – Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie


Doświadczenie:
• Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,
• Oddział Dzienny Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,
• Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień – „Monar-Hoża” w Warszawie,
• Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Warszawie,
• Poradnia Rodzinna „Powiślańskiej Fundacji Społecznej” w Warszawie,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku,
• Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa,
• Współpraca z dwumiesięcznikiem „Świat Problemów” – przygotowywanie artykułów nt. psychoterapii rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.


Zajmuję się m.in. zaburzeniami komunikacji i relacji wewnątrzrodzinnych, konfliktami międzypokoleniowymi, problematyką wychowawczą i szkolną młodzieży. Pracuję z osobami współuzależnionymi, ofiarami przemocy psychicznej (specjalizuję się w pracy z ofiarami przemocy narcystycznej), osobami homoseksualnymi i ich rodzinami. Konsultuję problemy seksualne.
W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję podejście integracyjne.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii.

Skype: istnieje możliwość korzystania z sesji na Skype.

Kontakt: Idalia Jednorowska-Król

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    Idalia Jednorowska-Król

    • Godziny przyjęć: Poniedziałki 10.00 - 15.00; Środa: 15.00- 20.00