Klaudia Czerwonka-Kmiotczyk

psycholog, psychoterapeutka

Doświadczenie zawodowe i biografia

Prowadzi psychoterapię indywidualną psychodynamiczną oraz psychoterapię par.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie studiowała 2010 – 2015.
2015 – 2016 ukończyła Szkołę Trenerów organizowaną przez Stowarzyszenie Natanaelum w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (program spełniający wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
2017 – 2021 szkoliła się w Studium Psychoterapii oraz 2020 – 2021 w Szkole Psychoterapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (program rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych traktujących o rozwoju psychoterapii w Polsce i na świecie, a także szkoleniach rozwijających wiedzę i kompetencje zawodowe.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach staży: 12 – miesięczny na Oddziale Pierwszych Epizodów Psychotycznych w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, 6 – miesięczny w Areszcie Śledczym w Lublinie, a także 3 – miesięczny na I Oddziale Ogólnopsychiatrycznym przy Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy.
2016 – 2021 pracowała w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, zaś 2020 – 2021 w prywatnych ośrodkach psychoterapii na terenie Lublina.

W trosce o jakość procesów psychoterapeutycznych swoich pacjentów pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przestrzega zasad etyki zawodowej.

Klaudia Czerwonka-Kmiotczyk

  • Godziny przyjęć: