Marta Pokój

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Doświadczenie zawodowe i biografia

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
Specjalista psychoterapii uzależnień
Pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi

Wykształcenie i szkolenia

Studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej – czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne
Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Instytut Psychologii Zdrowia PTP
Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”
Szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”

Doświadczenie

 • Psychoterapeuta w Fundacji „Pomocownia”
 • Psychoterapeuta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Psycholog w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę”
 • Staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Diagnostyczno- Rehabilitacyjnym
 • Staż kliniczny w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
 • Staż w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 • Staż w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dzieci i młodzieży

Staż w środowiskowym ośrodku leczenia osób bezdomnych z rozpoznaniem podwójnej diagnozy w Londynie

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię młodzieży (od 12 r.ż.) oraz osób dorosłych doświadczających problemów ze stresem, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zmagających się z depresją, lękiem, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych bądź czynności. Prowadzi konsultacje dla młodzieży i rodziców na temat uzależnień behawioralnych oraz konsultacje
w sytuacjach okołorozwodowych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: Marta Pokój

  Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

  Marta Pokój

  • Godziny przyjęć: on-line środa 14.00-19.00 czwartek 14.00-19.00