Leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

- Zadbaj o zdrowie psychiczne swojego dziecka. Przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo, skuteczność.

     Psychiatra dla dzieci i młodzieży  zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych  dzieci  oraz młodych dorosłych. Psychiatria dziecięca obejmuje wiele problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, takich jak:

panika czy uogólniony lęk,
zaburzenia zachowania,
zaburzenia emocjonalne,
zaburzenia jedzenia- anoreksja, bulimia,
nerwice,
depresja,
ADHD,
zespół hiperkinetyczny,
zespół Aspergera,
autyzm,
upośledzenie umysłowe,
tiki,
natręctwa,
moczenie nocne,
zaburzenie funkcjonowania społecznego w dzieciństwie,
zaburzenie opozycyjno-buntownicze.

      Psychiatra dziecięcy oferujący pomoc i leczenie w CPP  obejmuje opieką całą rodzinę udzielając wskazówek, co do postępowania w różnych, często kryzysowych sytuacjach. Stawia diagnozę i ustala plan leczenia dla pacjenta opierając się na zasadzie skuteczności i bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że zaburzenia rozwojowe charakteryzują się dynamicznym przebiegiem a ich objawy zmieniają się wraz z wiekiem.