Diagnoza i leczenie psychiatryczne Warszawa

By odzyskać zdrowie psychiczne i pełen komfort życia, wybierz profesjonalną pomoc naszych Specjalistów.

Diagnoza, terapia, psychoedukacja, opiniowanie
- Psychiatrzy w Warszawie

leczenie psychiatryczne w Warszawie

Zakres pomocy psychiatrycznej

Proponujemy diagnozę i leczenie psychiatryczne między innymi:

– zaburzeń emocjonalnych
– depresji i zaburzeń lękowych (nerwicowych)
– zaburzeń psychosomatycznych
– zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
– zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
– zaburzeń snu
– zaburzeń pamięci
– zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
– uzależnień
– zaburzeń psychotycznych

Jeśli uważasz, że któryś z problemów dotyczy Ciebie, umów się na wizytę, podając w mailu swój numer telefonu: cpp@cpp.pl

Pacjenci zgłaszający się na wizytę po raz pierwszy są proszeni o:

– dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej (kart informacyjnych, wyników badań, zwłaszcza EEG, tomografii komputerowej głowy, badań hormonalnych),
– podanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego,
– w przypadku rezygnacji z umówionej wizyty, prosimy o jak najwcześniejsze powiadamianie o tym (kontakt telefoniczny z sekretariatem).

Psychiatrzy zajmują się leczeniem, badaniem zaburzeń i chorób psychicznych. Wśród najczęstszych objawów zaburzeń są stany depresyjne i lękowe. Człowiek w czasie depresji nie jest w stanie wykonywać normalnych czynności, czuje się ospały, nie ma chęci ani energii do działania. Natomiast stany lękowe zwane inaczej fobią to poczucie przerażenia daną rzeczą lub wydarzeniem.

Poczucie zaniepokojenia może pojawiać się bardzo często, przy jednoczesnym przekonaniu, że w ogólne nam to nie zagraża. Jest to nieuzasadniony stan lęku, ale może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, obniża aktywność i negatywnie wpływa na relacje z innymi ludźmi.

Lekarze przyjmują od poniedziałku do piątku.
Obowiązują wcześniejsze zapisy.