Psychoterapia indywidualna Warszawa

Poznaj siebie lepiej, by znów cieszyć się życiem. Regularne wsparcie w dążeniu do osiągnięcia najwyższej jakości życia.

Skorzystaj z psychoterapii indywidualnej

Psychoterapia jest formą pomocy osobom doświadczającym trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Zazwyczaj polega ona na cotygodniowych spotkaniach trwających około 50 minut i tutaj uwaga – z psychoterapeutą, nie z psychologiem. Jaka jest różnica? Psycholog to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z psychologii. Następnie magister psychologii może ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapii i dopiero wówczas jest psychologiem PSYCHOTERAPEUTĄ. Psychoterapeutą może zostać nie tylko psycholog, ale też psychiatra oraz inne zawody pokrewne (np. resocjalizacja). Zatem jest to proces dwuetapowy. Najpierw dyplom psychologa, lekarza etc., a następnie psychoterapeuty.

Jest pięć podstawowych szkół psychoterapii, spośród których magister psychologii lub zawody pokrewne, wybierają, aby się szkolić:

  1. Poznawczo-behawioralna
  2. Psychodynamiczna i psychoanalityczna
  3. Humanistyczna i egzystencjalna
  4. Systemowa
  5. Integracyjna

Każda spośród nich trwa cztery lata i aby je ukończyć wymagana jest odpowiednia liczba staży, praca pod stałą superwizją doświadczonych terapeutów oraz przejście terapii własnej. Oczywiście szkoły te stale się rozwijają i ewoluują i od każdej z nich powstało już mnóstwo „odgałęzień” (np. terapia schematów czy ACT są rozwinięciem szkoły poznawczo-behawioralnej).

Kiedy zgłosić się na psychoterapię? Psychoterapeuci wszystkich szkół zajmują się bardzo szerokim spektrum zaburzeń: zaburzenia snu i czuwania, uzależnienia, zaburzenia nastroju (depresja, mania, choroba dwubiegunowa), zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia dysocjacyjne i inne.

Ale psychoterapia może okazać się także wsparciem, gdy nie mamy jakichś konkretnych objawów, ale po prostu czujemy, że doświadczamy kryzysu czy nieprzyjemności. Na psychoterapię chodzą wszystkie osoby, które chcą zatroszczyć się o siebie i o swoją higienę psychiczną.

Psychoterapia zatem ma na celu rozwój i/lub ulgę w cierpieniu.

Co do charakterystyk poszczególnych szkół, zainteresowanych zapraszamy do zakładki „czytelnia”. Rodzaje szkół psychoterapii tłumaczą jednak tylko 8% sukcesu (Norcross, Lambert, 2011). Najważniejsza jest relacja, jaką uda nam się nawiązać i dlatego bardziej niż rodzajem szkoły, należy kierować się osobistymi preferencjami, co do osoby pomagającej. Zapraszamy do kontaktu. Osoby z sekretariatu pokierują i doradzą w wyborze terapeuty.

Mała „ściągawka” na koniec:

PsychologPsychoterapeutaPsychiatra
-magister psychologii

 

-nie jest lekarzem, więc nie może wystawiać recept i zwolnień

-nie przeprowadza psychoterapii

-może przeprowadzać testy psychologiczne

-może prowadzić treningi z dziedzin psychologicznych (np. trening umiejętności społecznych, trening interpersonalny)

-psycholog, psychiatra lub osoba z wykształceniem wyższym pokrewnym, która dodatkowo ukończyła 4-letni kurs psychoterapii (w sumie minimum 9 lat nauki)

 

-może prowadzić psychoterapię

-może wykonywać testy psychologiczne (gdy ma mgr z psychologii)

-może wystawiać zwolnienia i recepty (gdy jest lekarzem)

-jest lekarzem, więc może wystawić receptę

 

-jest lekarzem, więc może wystawić zwolnienie

-nie robi testów psychologicznych

-nie prowadzi psychoterapii

Norcross, J. C., Lambert, M. J. (2011). Evidence-based therapy relationships[W:] J. C. Norcross (red.), Evidence-based therapy relationships that work: Evidence-based responsiveness (s. 3-12). Oxford: Oxford University Press.

Specjaliści: