Terapia dla osób LGBT

W trosce o samoakceptację i równowagę w życiu. Dowiedz się, jak zaakceptować siebie i pokonać stres mniejszościowy...

Osoby ze społeczności LGBT+ coraz częściej są narażone na tzw. stres mniejszościowy – czyli dyskomfort związany z  przynależnością do stygmatyzowanej i dyskryminowanej mniejszości seksualnej. Może być on źródłem problemów w codziennym funkcjonowaniu i sprzyjać rozwijaniu się zaburzeń psychicznych.

Nasza poradnia jest bezpiecznym miejscem, otwartym dla każdego niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

Posiadamy również ofertę wsparcia psychologicznego i seksuologicznego dedykowaną dla osób nieheteronormatywnych oraz ich bliskich.

Oferta dla osób o orientacji homoseksualnej i biseksualnej, ich rodzin i bliskich obejmuje konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną i terapię pary.

Zakres pomocy:

  • – Przełamywanie barier wewnętrznych i zewnętrznych. Zdobywanie niezależności, praca nad spontanicznością
  • – Definiowanie własnej tożsamości – pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie – kim jestem?
  • – Nabywanie i pogłębianie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi
  • – Wspieranie rozwoju inteligencji intrapersonalnej, czyli zdolności do rozumienia własnych stanów wewnętrznych; uzyskiwanie wglądu we własne emocje, nazywanie ich i porządkowanie; wzbogacanie wiedzy o sobie i swoich kontaktach z innymi
  • – Problemy osobiste (stany depresyjne, niepokoje i lęki, kryzysy emocjonalne, dylematy moralne i inne)
  • – Coming out. Podejmowanie decyzji o ujawnieniu i pomoc w przygotowaniu do ujawnienia
  • – Pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących kontaktów z ludźmi  (w tym układów partnerskich i rodzinnych).

Pomoc psychologiczna i praca terapeutyczna z osobami homo- i biseksualnymi w ciągu ostatnich 40 lat uległa daleko idącym przeobrażeniom. Podstawowym powodem było usunięcie homoseksualizmu z klasyfikacji psychiatrycznych w 1973 roku. Prowadzone przez wiele lat badania wykazały bowiem, iż osoby należące do mniejszości seksualnych, z perspektywy psychologicznej, funkcjonują tak samo jak osoby heteroseksualne, a ewentualne problemy emocjonalne, które można u nich rozpoznać, są wynikiem nietolerancji i dyskryminacji, jakiej doświadczają. Uznano zatem, że nie sam homoseksualizm czy biseksualizm jest przyczyną problemów, ale raczej warunki życia w nieprzychylnym społeczeństwie.

Badania prowadzone nad orientacją seksualną i usunięcie homoseksualizmu z listy zaburzeń wpłynęły na sposoby pomagania tym osobom. O ile we wcześniejszym okresie dominowały tzw. terapie konwersyjne, których celem była zmiana orientacji, o tyle, później zaczęto opracowywać sposoby pomagania osobom homoseksualnym i biseksualnym w akceptowaniu ich orientacji i radzeniu sobie ze stresem, jakiego doświadczają w dyskryminującym je społeczeństwie. Obecnie wszystkie największe organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym popierają jedynie ten drugi rodzaj pomocy psychologicznej i pracy terapeutycznej. Na podstawie wyników badań uznają, że zmiana orientacji jest bardzo mało prawdopodobna, a w dodatku takie próby z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować u pacjentów wiele skutków ubocznych, takich jak depresja, lęki, trudności z zaakceptowaniem siebie czy zaniżona samoocena.

Szukając więc pomocy dla siebie lub swoich bliskich, należy mieć świadomość, że wszelkie działania – jawne, bądź ukryte – nastawione na zmianę orientacji seksualnej są na gruncie profesjonalnym nieuzasadnione.

Wszyscy nasi  specjaliści (psycholodzy, seksuolodzy i lekarze ) są gotowi do pracy z osobami ze społeczności LGBT+