Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców Warszawa

By w porę zrozumieć problemy najmłodszych. Zapewnij dziecku wsparcie w rozwiązywaniu trudności jakich doświadcza.

Psycholog dziecięcy – pomoc psychologiczna dla dzieci
Pomoc dla dzieci

Nie zawsze wiemy, jak rozumieć to, co dzieje się z naszym dzieckiem. Czasem jego zachowanie budzi w nas niepokój i mamy wątpliwości, w jaki sposób zareagować. Warto udać się na konsultację do psychologa dziecięcego, gdy zauważysz niektóre z następujących sygnałów:

 • – Nauczyciele, koledzy dziecka lub ich rodzice zwracają Ci uwagę na nieodpowiednie zachowanie dziecka,
 • – Twoje dziecko przejawia trudności w opanowaniu szkolnego materiału, sprawia mu problem zapamiętywanie czy liczenie,
 • – Dostrzegasz trudności swojego dziecka w nawiązywaniu relacji ze swoimi rówieśnikami,
 • – Niepokoi Cię przedłużony smutek u dziecka, nie ma ono ochoty do podejmowania aktywności fizycznej lub zabaw,
 • – Pragniesz pomóc dziecku w określeniu swoich zainteresowań i kompetencji, dzięki czemu mogłoby wybrać odpowiednią ścieżkę edukacyjną i zawodową,
 • – Twoje dziecko wykazuje ponadprzeciętne zdolności i szukasz możliwości wspierania jego rozwoju.

Jeśli chcesz skonsultować swoje trudności z psychoterapeutą, umów się na wizytę: cpp@cpp.pl.

Na pierwsze spotkanie psychologa dziecięcego zapraszamy samych rodziców. Rodzice mają możliwość przedstawienia problemu ze swojego punktu widzenia, omawiają z psychoterapeutą przyczyny swego niepokoju. Kolejne spotkania odbywają się z dzieckiem w towarzystwie rodziców lub tylko z dzieckiem. Określa się m.in. przewidywany czas trwania psychoterapii, częstotliwość spotkań czy planowane metody pracy. Psycholog w zależności od potrzeb pacjenta stosuje takie narzędzia, jak np.: zabawę kierowaną, obserwację w czasie spontanicznej aktywności czy rysunek.

Pomoc dla rodziców

Często problemy emocjonalne dzieci są wynikiem trudności pojawiających się w rodzinie, dlatego Centrum Pomocy Profesjonalnej proponuje psychoterapię zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. W trakcie psychoterapii rodzin rodzice mogą nauczyć się, jak postępować wobec dziecka, pomóc mu radzić sobie z trudnościami czy przezwyciężać lęki. Dzięki spotkaniom z psychologiem można dowiedzieć się:

 • – jak poszerzać umiejętności komunikacyjne z dzieckiem,
 • – jak stawiać granice,
 • – jak pomóc dziecku zaprzyjaźnić się z rówieśnikami,
 • – jak przezwyciężyć fobię szkolną,
 • – jak pomóc dziecku radzić sobie z lękami,
 • – jak wspomagać rozwój dziecka,
 • – jak poprawić funkcjonowanie dziecka w różnych środowiskach (dom, szkoła, podwórko)

Psychoterapia pomaga w rozwiązywaniu problemów, z którymi często borykają się rodziny, takimi jak:

 • – zaburzenia zachowania
 • – zaburzenia emocjonalne
 • – zaburzenia lękowe
 • – nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • – dziecko w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców
 • – problemy szkolne
 • – problemy z odżywianiem
 • – zaburzenia rozwoju
 • – podejrzenie depresji u dziecka
 • – nadmierna nieśmiałość
 • – lęk separacyjny
 • – moczenie nocne, problemy z wstrzymywaniem stolca
 • – masturbacja dziecięca
 • – agresja u dziecka
 • – pomoc dla dziecka, które było świadkiem przemocy
 • – dziecko jest zazdrosne o mające się pojawić rodzeństwo
 • – śmierć bliskiej osoby

Korzyści, jakie można osiągnąć z uczestniczenia w psychoterapii to m.in.:

 • – pozbycie się chorób psychicznych (depresji, fobii, ataków lękowych),
 • – dziecko potrafi lepiej zrozumieć siebie i radzić sobie z emocjami,
 • – potrafi lepiej funkcjonować w środowisku, w którym się porusza, posiada lepszy kontakt z rówieśnikami,
 • – lepiej radzi sobie z obowiązkami szkolnymi i domowymi,
 • – lepiej się rozwija, nie ma problemów z brakiem apetytu, jak i z nadmiernym apetytem,
 • – jego zachowanie nie budzi niepokoju,
 • – potrafi mówić o swoich potrzebach, nie jest nieśmiałe, lecz wykazuje się asertywnością,
 • – jest w stanie poradzić sobie z przykrymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w przeszłości,
 • – nie sprawia problemów wychowawczych w domu,
 • – nie ma problemów z określeniem swoich zainteresowań i wie, czym chciałby zajmować się w przyszłości.

Proponujemy: terapie dla dzieci, konsultacje wychowawcze dla rodziców, porady wychowawcze online. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą diagnozy psychologicznej dla dzieci i młodzieży https://www.cpp.pl/diagnoza-psychologiczna-2/

Konsultacje rodzicielskie online

Konsultacje rodzicielskie, wychowawcze

Każdy rodzic nie raz zmierzył się z sytuacją, która w jego mniemaniu go przerosła, zadając pytanie: „Czy dobrze to zrobiłem?”, „Czy powinienem tak zareagować?”, „Czy zachowanie mojego dziecka mieści się w normie?”. W takich sytuacjach sięgamy po poradniki czy też porównujemy własne metody wychowawcze z działaniami podejmowanymi przez innych rodziców. Nie zawsze przynosi to oczekiwane rezultaty.

Konsultacje rodzicielskie, wychowawcze to seria spotkań rodziców, opiekunów z psychologiem. Spotkania mają prowadzić do pełnego zrozumienia podejmowanych przez rodziców ,opiekunów działań i ich ewentualnych konsekwencji.
Podczas wizyt psycholog ma za zadanie przeprowadzić wywiad dotyczący trudności zgłaszanych przez rodziców, m.in. od kiedy trwają, jakie mogą być przyczyny ich powstawania, jakie działania są podejmowane w celu radzenia sobie z nimi. Na podstawie zebranego wywiadu i określonych przez rodziców, opiekunów celów spotkań, psychoterapeuta przedstawia plan dalszej pracy.
Spotkania nie mają na celu oceny umiejętności rodziców, opiekunów. Podczas wizyt rodzice, opiekunowie pracują nad modyfikowaniem własnych zachowań i reakcji w kontakcie z dzieckiem, które później przenoszą do środowiska domowego. Następnie mają za zadanie obserwować wpływ zmodyfikowanych zachowań na funkcjonowanie dziecka.

Konsultacje to wspólna praca rodziców, opiekunów i psychologa. Bez zaangażowania rodziców osiągnięcie przyjętych celów nie jest możliwe, ponieważ konsultacje nie mają charakteru uniwersalnych porad. Rodzic jest zapraszany do czynnego udziału, podczas którego zwraca się szczególną uwagę na potrzeby dziecka i jego rodziny.

Psychoterapia dla dzieci, konsultacje wychowawcze dla rodziców, porady wychowawcze online. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą diagnozy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Specjaliści: