Polityka prywatności.

- gwarantujemy bezpieczeństwo oraz prywatność.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony jest CPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II, nr 80, lok. 129, 00-175 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS Nr: 0000624614, REGON: 364788440, NIP: 5252663731, prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej NZOZ Centrum Pomocy Profesjonalnej pod adresem: Al. Jana Pawła II, nr 80, lok. 21, 00-175 Warszawa, zarejestrowany w prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr księgi rejestrowej: 000000185418, REGON: 36478844000018, e-mail: cpp@cpp.pl, tel. 222412444.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora (konieczności prowadzenia rejestracji, informowania pacjentów o zmianach w terminach wizyt, umożliwienie prowadzenia dokumentacji medycznej/terapeutycznej oraz wystawiania recept oraz zaświadczeń związanych ze świadczonymi usługami).
  4. w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.
 3. Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego (https://www.cpp.pl/kontakt)
  1. Dane osobowe osób kontaktujących się z nami przekazywane są za pomocą formularza kontaktowego zawierającego następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres email.
  2. Dane osobowe zbierane za pomocą formularza są wykorzystywane w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz (na wyraźną prośbę kontaktującego się wyrażoną w wiadomości email) do przesyłania informacji handlowych i ofert przez pracownika Administratora.
  3. Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
  4. Przekazanie danych osobowych opisanych w punkcie 3 jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania formularza kontaktowego.
 4. Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych z formularza zapisu do specjalisty (https://www.cpp.pl/zapisy-on-line):
  1. Dane osobowe osób zapisujących się na wizytę przekazywane są za pomocą formularza kontaktowego zawierającego następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • numer telefonu lub adres email.
  2. Powyższe dane osobowe przypisane są do nazwy specjalizacji, do której zapisuje się Użytkownik.
  3. Dane osobowe zbierane za pomocą formularza są wykorzystywane w celu zapisu pacjenta do specjalisty, realizacji usług terapeutycznych i usług w zakresie ochrony zdrowia oraz wysyłania informacji z przypomnieniem o wizycie przez pracowników Administratora.
  4. Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
  5. Przekazanie danych osobowych opisanych w punkcie 3 jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania formularza kontaktowego.
 5. Przechowywanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych z formularza zapisu na warsztaty/szkolenia (https://www.cpp.pl/zapisy-na-szkolenia)
  1. Dane osobowe osób zapisujących się na warsztaty i szkolenia przekazywane są za pomocą formularza kontaktowego zawierającego następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko*,
   • adres email*,
   • numer telefonu*,
   • adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
   • dane firmy, na którą ma być wystawiona faktura (nazwa, NIP, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
  2. Powyższe dane osobowe przypisane są do informacji o rodzaju warsztatów na jakie zapisać się Użytkownik.
  3. Dane osobowe zbierane za pomocą formularza są wykorzystywane w celu zapisu pacjenta na warsztaty lub szkolenia, do wystawienia faktury, wysyłania informacji z przypomnieniem o wizycie oraz realizacji usług terapeutycznych i usług w zakresie ochrony zdrowia przez pracowników Administratora.
  4. Dane te są prywatne i nie są przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych.
  5. Przekazanie danych osobowych oznaczonych symbolem * w punkcie 3 jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania formularza kontaktowego.
 6. Dane osobowe wymienione w 3, 4 i 5 mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do wykonania działań opisanych w tych punktach. W takim przypadku Administrator zobowiązuje się do podpisania z podmiotem przetwarzającym dane Umowy Powierzenia Danych gwarantującej ich bezpieczeństwo. Podmiotami takimi mogą być między innymi systemy pocztowe czy aplikacje służące do obsługi rejestracji.
 7. Dane osobowe, w tym także dane wrażliwe o stanie zdrowia wymienione w punktach 4 i 5 mogą być udostępnione współpracującym w CPP lekarzom lub terapeutom w ramach wspólnie prowadzonej terapii lub zachowania ciągłości leczenia.
 8. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi, jednak nie dłużej niż 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.
 9. Każda osoba, której dane znajdują się w naszej bazie ma prawo dostępu do nich, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt na adres email cpp@cpp.pl.

Pliki cookies

 1. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Dostawcy zewnętrzni (wymienieni w punkcie 4), używają plików cookie do poprawnego działania ich aplikacji – gromadzenia danych statystycznych o ruchu.
 4. Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy mogą się zmieniać, dlatego w celu dokładniej ich weryfikacji prosimy o sprawdzenie ich polityk prywatności dostępnych poniżej:
  1. Analiza ruchu Google Analytics i ogólna polityka prywatności Google.
 5. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.