Terapia DDA Warszawa

Gdy trauma z przeszłości utrudnia codzienne funkcjonowanie...

Skorzystaj terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Jeżeli wychowałeś się w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców miało problem z alkoholem, to być może starasz się uporać z którąś z poniższych trudności lub objawów :

 • – lęk przed odrzuceniem
 • – poczucie niższej wartości
 • – poczucie osamotnienia
 • – zamrożenie uczuć
 • – wyparcie się własnych potrzeb
 • – potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych
 • – potrzeba porządkowania życia
 • – lęk przed zmianą
 • – myślenie magiczne
 • – poczucie stałego zagrożenia nawet wtedy, gdy nic złego się nie dzieje
 • – brak poczucia bezpieczeństwa
 • – poczucie krzywdy
 • – reakcje emocjonalne i zachowania wynikające z doświadczeń nadużycia seksualnego
 • – zaburzenia seksualne
 • – ambiwalencja wobec autorytetów, norm i wartości
 • – trudności w konsekwentnym przeprowadzeniu swoich planów
 • – trudności z przeżywaniem radości i pełnym uczestnictwie w zabawie
 • – trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów
 • – nadmierne reakcje na zmiany, na które nie masz wpływu
 • – bezustanne poszukiwanie potwierdzenia i uznania
 • – nadmierna odpowiedzialność albo całkowita nieodpowiedzialność
 • – niezwykła lojalność, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje
 • – uleganie impulsom
 • – częste ustępowanie innym
 • – strach przed cudzym gniewem i awanturami
 • – obawa przed porzuceniem i utratą
 • – obawa przed okazywaniem swoich uczuć

Jeśli zauważasz u siebie jedną lub kilka z powyższych cech i niepokoi Cię to, warto przyjrzeć się tej kwestii bliżej. Skuteczną formą pomocy jest terapia DDA – zarówno indywidualna, jak i grupowa. Zapisy przyjmujemy telefonicznie i mailowo: cpp@cpp.pl.

Terapia DDA koncentruje się na nazwaniu i uporządkowaniu sytuacji, które miały miejsce w dzieciństwie i wynikały z obecności osób uzależnionych w Twoim otoczeniu. Proponujemy pracę nad wzrostem poczucia własnej wartości, pozbywaniem się winy i wstydu oraz pracę nad odzyskiwaniem kontaktu ze sobą i budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi Dzięki terapii wiele osób zaczęło pozytywniej odbierać siebie w relacjach z innymi, lepiej rozumie swoje emocje, zaczyna odczuwać pełną satysfakcję z życia.