Corporate wellness Warszawa

Kompleksowe rozwiązania dla firm. Zadbaj o swoich pracowników.

Program doradztwa zawodowego 2022

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą CPP:

 

Karta Podarunkowa na konsultacje u Doradcy Zawodowego” –  4 godz. (testy potencjału + 3 sesje), termin realizacji: 60 dni od daty zakupu   Koszt  700 zł.

Usługa obejmuje indywidualne wsparcie profesjonalnego doradcy kariery – może to być np. aktualizacja CV, diagnoza potencjału zawodowego za pomocą testów, analiza branżowego rynku pracy, ustalenie strategii zmian ścieżki kariery, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Zakres konsultacji dostosowany jest do faktycznych potrzeb.

UWAGA!!!  ZMIANA ZAWODOWA W PREZENCIE OD MIKOŁAJA!

Karta Podarunkowa na konsultacje u Doradcy Zawodowego w promocyjnej cenie: 600 zł

- pod warunkiem zakupu w okresie 23 listopada – 23 grudnia 2022 r.


 

Pakiet Standardowy 

 • 3 godziny konsultacji z doradcą zawodowym (bezpośrednio lub online) oraz stały kontakt mailowy
 • Aktualizacja CV pracownika (w jęz. polskim i/lub angielskim)
 • Analiza potencjału zawodowego – podsumowanie dotychczasowych osiągnięć zawodowych, posiadanych kompetencji, mocnych i słabych stron (opcjonalnie – testy kompetencji)
 • Ustalenie strategii poszukiwania pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł
 • Wsparcie psychologiczne

Koszt  900 ZŁ + 23% VAT

Pakiet Kompleksowy

 • 5 godzin konsultacji z doradcą zawodowym (bezpośrednio lub online) oraz stały kontakt mailowy
 • Aktualizacja CV pracownika (w jęz. polskim i/lub angielskim)
 • Analiza potencjału zawodowego – podsumowanie dotychczasowych osiągnięć zawodowych, posiadanych kompetencji, mocnych i słabych stron
 • Testy kompetencji według potrzeb
 • Aktualizacja profilu na portalu zawodowym LinkedIn oraz wykorzystanie go w procesie poszukiwania pracy
 • Ustalenie strategii poszukiwania pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjowania oferty pracy
 • Wsparcie psychologiczne

Koszt 1.500 ZŁ + 23% VAT

Płatność – na podstawie faktury VAT wystawionej po złożeniu zlecenia przez pracodawcę (podpisaniu umowy z CPP)

Cel programu:

Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dostosowane do potrzeb pracowników i menedżerów zwalnianych z przyczyn ekonomicznych.  Zwiększenie szans pracownika na rynku pracy oraz szybkie znalezienie nowej pracy jak najlepiej dopasowanej do potrzeb.

Korzyści dla pracodawcy:

Realne i skuteczne wsparcie dla zwalnianych pracowników, wzmocnienie motywacji pozostałej części personelu oraz budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy (Employer Branding).

Wsparcie CPP:

CPP posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji programów psychologicznego wsparcia pracowników (EAP – Employee Assistance Programs) na rzecz globalnych korporacji mających oddziały w Polsce. Nasi specjaliści mają różnorodne specjalizacje psychologiczne oraz wieloletnie doświadczenie.

Program doradztwa zawodowego dla pracowników zwalnianych z przyczyn ekonomicznych został opracowany przez naszego eksperta-praktyka Dorotę Strzelec –  psychologa, doradcę zawodowego i interwenta kryzysowego z 20-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania kadrami, rekrutacji oraz prowadzenia programów outplacement w trakcie trzech poprzednich kryzysów gospodarczych.

 

Specjaliści:

Dorota Strzelec

Oferujemy pracodawcom kompleksowe programy psychologicznego wsparcia pracowników (EAP) oraz szkolenia i konsultacje dla kadry kierowniczej. Obecni i przyszli pracownicy mogą indywidualnie korzystać z porad naszych specjalistów w wyborze zawodu, planowaniu ścieżki kariery czy rozwiązywaniu różnego typu problemów związanych z pracą. Jeśli interesują Cię konsultacje lub szkolenia, umów wizytę: cpp@cpp.pl

Corporate wellness – promocja zdrowego stylu życia pracowników.

Polscy pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na dopasowanie pakietów świadczeń pozapłacowych do potrzeb pracowników oraz zdają sobie sprawę, że atrakcyjność poszczególnych świadczeń jest względna. Z najnowszych badań wynika również, że pracownicy są zainteresowani rozbudową pakietu świadczeń, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością ich współfinansowania. Po upowszechnieniu programów opieki medycznej, coraz większą popularność zdobywać będą programy opieki psychologicznej, uznawane za najwyższy standard nowoczesnego zarządzania.

Centrum Pomocy Profesjonalnej CPP może zaoferować Państwu dwa pakiety usług wsparcia psychologicznego dla firm:

Program dla pracodawcy

Ten rodzaj współpracy oznacza wykonywanie przez specjalistów CPP określonych usług związanych z rozwojem zawodowym pracowników Państwa firmy. Większość usług realizujemy także w języku angielskim.

 • - Warsztaty umiejętności interpersonalnych dla menedżerów i pracowników wg potrzeb.
 • - Wsparcie psychologów pracy i zarządzania dla kadry kierowniczej i pracowników w procesach zmian organizacyjnych lub restrukturyzacji firmy.
 • - Programy outplacement dla zwalnianych pracowników realizowane przez doświadczonych doradców zawodowych.
 • - Indywidualny coaching kariery/kryzysowy dla menedżerów i pracowników (np. w  przypadku trudności w realizacji postawionych celów lub wypalenia zawodowego).
 • - Kompleksowe wsparcie w przypadku zidentyfikowania przypadków mobbingu, nękania, molestowania seksualnego wraz z zapewnieniem odpowiedniej specjalistycznej opieki dla ofiar takich przypadków.
 • - Zapewnienie pierwszego wsparcia psychologicznego w przypadku zdarzeń nagłych bądź traumatycznych w firmie (np. wypadek, katastrofa, napad), a w miarę potrzeby także otoczenie opieką psychologiczną ofiar bądź członków rodziny w przypadku śmierci pracownika (na koszt pracodawcy).

Program dla pracowników

W tej opcji pracodawca nie ponosi jakichkolwiek kosztów. Podpisanie umowy o współpracy z CPP oznacza zapewnienie Państwa pracownikom sprawnego dostępu do większości specjalistów naszej poradni z 10% zniżką. Poradnia przekazuje Państwu materiały informacyjne nt. pakietu dostępnych usług wraz z ich promocyjnymi cenami oraz „indywidualnym kodem klienta”, który należy podawać przy rezerwacji wizyt w poradni. Istnieje możliwość konsultacji u wybranych specjalistów w języku angielskim.

Proponowany program możne objąć:

 • - Wszystkie osoby zatrudnione przez Państwa firmę niezależnie od podstawy prawnej – tj. umowa o pracę, cywilnoprawna, kontrakt menedżerski itp.;
 • - Małżonków/partnerów osób zatrudnionych;
 • - Dzieci osób zatrudnionych niezależnie od wieku.
 • - Na koniec każdego roku kalendarzowego CPP przedstawi Państwu statystyczne zestawienie  częstości korzystania przez osoby posługujące się indywidualnym kodem klienta z usług poradni. Corocznie dokonujemy też analizy użyteczności poszczególnych usług dla pracowników danej firmy i w uzasadnionych przypadkach przedstawiany na następny rok kalendarzowy zaktualizowaną ofertę zniżek.

Prowadzi Dorota Strzelec: mgr psychologii, doradca zawodowy, psycholog biznesu, coach.

Mobbing i molestowanie w pracy

Zapraszamy firmy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów:

 • - Szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników w Państwa siedzibie (wraz z pisemnymi zaświadczeniami)
 • - Konsultacje w zakresie skutecznej polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i innym niewłaściwym relacjom w środowisku pracy
 • - Profesjonalne wsparcie w zakresie wyjaśniania sygnałów niewłaściwych relacji bądź skarg pracowników
 • - Pomoc psychologiczna dla ofiar mobbingu, molestowania seksualnego i innych form nierównego traktowania

Polecamy Państwu również publikację jednego z naszych ekspertów, psychologa pracy Doroty Strzelec, na naszym blogu.

Specjaliści:

 

Dorota Strzelec

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej kompleksowej oferty doradztwa zawodowego i coachingu kariery:

Doradztwo Zawodowe

Analiza predyspozycji-planowanie kariery-relacje w pracy

Kompleksowa oferta doradztwa zawodowego i coachingu kariery obejmuje:

 • Konsultacje dla licealistów– testy zainteresowań i preferencji zawodowych ucznia,  omówienie wyników diagnozy oraz zaplanowanie optymalnego kierunku kształcenia;
 • Konsultacje dla studentów i absolwentów– analiza kompetencji i przygotowania zawodowego, identyfikacja mocnych i słabych stron, pomoc w aktualizacji CV, praktyczne wskazówki nt. poruszania się na rynku pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych;
 • Doradztwo dla osób pracujących i poszukujących pracy– analiza dotychczasowej ścieżki kariery i kompetencji, identyfikacja mocnych i słabych stron, pomoc w aktualizacji CV, zaplanowanie planu dalszego rozwoju bądź poszukiwania satysfakcjonującej pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych;
 • Specjalistyczne konsultacje dot. problemów zawodowych i relacji w pracy– przeznaczone m.in. dla osób odczuwających stagnację bądź wypalenie zawodowe, problemy w relacjach z przełożonymi lub zespołem, trudności w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych, będących ofiarą molestowania lub mobbingu w miejscu pracy.

Cena:  180 zł/ godz. konsultacji  + max 360 zł testy (istnieje możliwość wykupienia pakietu usług po promocyjnej cenie)

Konsultacji udziela specjalista-praktyk: Dorota Strzelec

Coaching

Coaching jest jedną z form pomocy psychologicznej. To profesjonalne wsparcie w realizacji celów zawodowych i życiowych, rozwiązywaniu trudnych sytuacji oraz wdrażaniu zmian.

Obejmuje cykl rozmów ze specjalistą – coachem, które mają na celu wypracowanie wspólnie z klientem najefektywniejszej dla niego formuły pracy nad kwestiami, które go aktualnie zajmują (zawodowymi, osobistymi). Istotne jest, iż kierunek tej pracy nadawany jest przez klienta. Coaching to pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują oraz w podążaniu w kierunku, w którym chcą.  Koncentruje się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów – nie na rozwiązywaniu problemów jak to ma miejsce w terapii czy poradnictwie.

 •  Współpraca z coachem pomaga poznać siebie i rozwijać własne zasoby. To metoda pracy oparta na:
  akceptacji dla spraw klienta oraz jego potrzeb związanych z celami, sposobami, tempem pracy podczas coachingu,
 • zaufaniu:
  • to, co dzieje się pomiędzy coachem a klientem ma charakter poufny,
  • u podstaw coachingu leży założenie, że klient ma w sobie wszystkie zasoby, aby się rozwijać – zaufanie coacha do możliwości jego klienta to podstawa pracy w coachingu,
  • partnerstwie – coach jest partnerem dla klienta, klient jest partnerem dla coacha, dwie strony ustalają sposób i styl pracy dogodny dla nich,
  • budowaniu relacji – relacja pomiędzy coachem i klientem jest podstawą do wspólnej pracy coachingowej opartej na wyżej wymienionych wartościach: akceptacji, zaufaniu, partnerstwie.

Coaching jest spotkaniem z coachem, dzięki któremu klient może osiągnąć zamierzone cele, zastanowić się nad sytuacją, w której aktualnie się znajduje, porozmawiać o dylematach, zadaniach do zrobienia, sprawach do rozwiązania.

Coach zajmuje się wspieraniem rozwoju, zmianami w życiu zawodowym i prywatnym, pomaga w odkryciu indywidualnego potencjału. Coach jest osobą, która towarzyszy klientowi w procesie zmian, monitoruje ten proces i pomaga klientowi odkryć możliwości, których klient sam nie zauważa. Coaching koncentruje się na celach i rozwiązaniach.  Rolą coacha jest inspirowanie i wspieranie, a nie doradzanie.

To klient sam określa jaki jest jego cel, zaś coach dba o to, by cel był swego rodzaju wyzwaniem, ambitny, wynikający z priorytetów osoby, z którą pracuje, ale i realny. Na początku wspólnie ustalają oczekiwania i zasady współpracy, jak również planowany okres spotkań (sesji). Następnie przy wsparciu coacha klient ustala plan działania, w którym zobowiązuje się do realizacji konkretnych działań w precyzyjnie określony sposób.

Coach pomaga klientowi w:

 • osiąganiu stawianych celów,
 • rozwiązaniu problemów,
 • wyjaśnieniu tego, co jest dla klienta najważniejsze.

Oferta coachingowa adresowana  jest do:

 • osób, które chciałyby dobrze zarządzać czasem,
 • osób, które chcą precyzyjnie określać cele,
 • osób, które narażone są na silne działanie stresu,
 • osób, które znajdują się w sytuacji zmiany (życiowej, zawodowej) i  chciałyby zweryfikować swoja ścieżkę kariery,
 • osób, które dbają o rozwój osobisty,
 • studentów, którzy chcą rozpoznać swoje zasoby i efektywnie je wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej,
 • młodzieży, która chce się efektywniej uczyć,
 • wszystkich tych, którzy mają trudności z motywacją w działaniu.

Proces coachingu obejmuje następujące etapy:

 • Zdefiniowanie celu przez klienta
 • Stworzenie planu działania przy wsparciu coacha
 • Realizacja planu
 • Kontrola osiągnięcia celu

Coaching może wspierać różne sfery życia i mieć różne formy:

 • Coaching biznesowy – ma na celu rozwój kluczowych umiejętności klienta niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu, zarządzania personelem lub firmą.
 • Coaching menedżerski – skierowany do kadry kierowniczej różnych szczebli, jego celem jest rozwój umiejętności zarządczych w oparciu o własne zasoby klienta.
 • Coaching rozwojowy – ma za zadanie uzyskanie dostępu do potencjału klienta i jego wewnętrznych zasobów, wsparcie w dążeniu do zmiany i osiąganiu celów, pomoc w przyswojeniu i rozwijaniu umiejętności ważnych społecznie.
 • Coaching kariery/zawodowy – nastawiony na rozwój kariery klienta, zmiany w życiu zawodowym.
 • Coaching osobisty – może być stosowany na każdym etapie życia i może pomóc klientowi m.in. w rozwoju osobistym, poprawić jakość życia, zyskać pewność siebie, polepszyć relacje interpersonalne lub kontakt z bliskimi.
 • Coaching kryzysowy – szczególna forma wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub nagłej zmiany osobistej lub zawodowej. Ma za zadanie odzyskanie energii i motywacji do pracy i życia, określenie nowych celów, planów oraz wsparcie w ich realizacji.

Sesje coachingowe odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 1-2 godziny. Klienci potrzebujący wsparcia w realizacji celów biznesowych lub zawodowych mogą liczyć na współpracę z coachem posiadającym wieloletnie praktyczne doświadczenie biznesowe i menedżerskie.  Istnieje możliwość umawiania sesje coachingowych w miejscu pracy klienta w dogodnym czasie.

Specjaliści:

Dorota Strzelec