Interwencja kryzysowa Warszawa

By pokonać nawet największe trudności życiowe.

Interwencja kryzysowa jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej, przeznaczoną dla osób, które konfrontują się z bardzo trudnymi, krytycznymi zdarzeniami w swoim życiu, czyli doświadczają kryzysu. Interwencja kryzysowa ma na celu przywrócenie równowagi emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa, a przede wszystkim rozwiązanie problemu, który leży u podłoża kryzysu tak, aby nie przerodził się on w długotrwałą niewydolność psychiczną i społeczną. Gdy możliwości samodzielnego radzenia sobie z kryzysem się wyczerpią, istnieje ryzyko pojawienia się długotrwałych negatywnych zmian, na przykład pogłębianie się złego samopoczucia i chroniczny stan kryzysu. Istotną zasadą interwencji kryzysowej jest założenie, że klient ma zasoby, aby poradzić sobie z trudną sytuacją, a potrzebuje pomocy w tym, aby je wydobyć i z nich skorzystać.

Jeśli chcesz skorzystać z interwencji kryzysowej w CPP, napisz e-mail na adres: cpp@cpp.pl.

Przepracowanie kryzysu w ramach interwencji kryzysowej obejmuje istotne etapy:

 • – Uważne słuchanie i zachęcanie do otwartego wyrażania uczuć,
 • – Pomoc w dojściu do zrozumienia wydarzeń powodujących kryzys,
 • – Pomoc w stopniowym zaakceptowaniu rzeczywistości,
 • – Pomoc w odkrywaniu nowych sposobów radzenia sobie z problemami.

Interwent kryzysowy to specjalista w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej. Zazwyczaj ma wykształcenie psychologiczne, ale może być też socjologiem, pedagogiem lub absolwentem innego kierunku związanego z obszarem pomagania.

Kryzys ma miejsce wtedy, gdy:

 • – pewne wydarzenia lub doświadczenia w naszym życiu odbieramy jako trudne do zniesienia,
 • – odczuwamy ból i cierpienie,
 • – czujemy się bezradni i bezbronni,
 • – mamy poczucie, że nasze zasoby w obszarze radzenia sobie właśnie się wyczerpały,
 • – znane nam sposoby radzenia sobie z trudnościami przestały działać.

Kryzys może dotyczyć wielu obszarów:

 • – Kryzys rozwojowy – wydarzenie mające miejsce podczas normalnego rozwoju, związane z pewnym etapem życia, które powoduje istotną zmianę, i tym samym może budzić niepokój, jest sytuacją nową, w której dopiero musimy się nauczyć, jak sobie radzić. Przykładem jest zawarcie małżeństwa, zmiana pracy, przeprowadzka, narodziny dziecka,
 • – Kryzys sytuacyjny – pojawia się rzadziej niż rozwojowy, nie jesteśmy w stanie go ani przewidzieć, ani kontrolować. To zdarzenie nagłe, wstrząsające, często traumatyczne. Przykładem jest doświadczenie zdrady, utrata pracy, rozwód, gwałt, wypadek, śmierć bliskiej osoby,
 • – Kryzys egzystencjalny – to wewnętrzne konflikty i lęki, wiążą się z kluczowymi sprawami i wartościami, takimi jak posiadanie w życiu celu, odpowiedzialność, niezależność, wolności. Może być kryzysem systemu wartości lub wynikiem braku poczucia sensu w życiu,
 • – Kryzys środowiskowy – odnosi się do katastrofy, która dotknęła grupę lub jednostkę. Może to być zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka wydarzenie, ważne, że ofiary ucierpiały nie z własnej winy. Przykładem jest powódź lub inna klęska żywiołowa, przewrót polityczny.

Bardzo istotne jest, aby osoba przechodząca kryzys uzyskała natychmiastowe wsparcie.

Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby wizyta odbyła się w ciągu 24 godzin.