Urszula Kruszewska-Mazurek

certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (nr certyfikatu PTTPB 1742).

Pracuje z dziećmi i młodzieżą do 21 r.ż.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej

Prowadzi diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci i młodzieży

 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

 

  • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2009)
  • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).
  • 3-etapowe szkolenie z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem w Fundacji Krok po Kroku (szkolenie honorowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej).
  • Półroczny kurs z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.

 

DOŚWIADCZENIE:

Praca na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Instytut Centrum Zdrowia Dziecka (obecnie).

Praca w Środowiskowym ośrodku pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Praca w poradniach zdrowia psychicznego.

Praca w ośrodkach diagnozy i terapii spektrum autyzmu.

Praca w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem.

Praca w ośrodkach prowadzących treningi umiejętności społecznych (TUS).

Staże i praktyki w: Klinice Psychiatrii w Lublinie ( zamknięty oddział młodzieżowy), Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia “Serce” dla Osób z Chorobami Psychicznymi w Lublinie.

Jest autorką publikacji naukowej “Samobójstwo w przebiegu choroby schizoafektywnej jako element naznaczania niepełnosprawności człowieka” (ANNALES,UMCS,vol. XXIII, 2010).

 

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz neurorozwojowymi (spektrum autyzmu, ADHD), osobami mającymi trudności z radzeniem sobie ze stresem oraz w relacjach społecznych, a także osobami po doświadczeniu traumy. Prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci, przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze lub inne trudności wychowawcze.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym pod stałą superwizją.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

 

Kontakt: Urszula Kruszewska-Mazurek

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    Urszula Kruszewska-Mazurek

    • Godziny przyjęć: Poniedziałki: 14.00 - 19.00 XXIp.