Anna Odyniec

psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Doświadczenie zawodowe i biografia

Psychoterapeutka i specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Wykształcenie:

Ukończyłam całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA” w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Kurs Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie:

Doświadczenie terapeutyczne i kliniczne zdobywałam pracując m.in. w Ośrodku Profilaktyczno – Terapeutycznym „PETRA” w Warszawie, Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, a także kierując Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych przy Centrum Odwykowym w Warszawie.

Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową. Szczególnie bliska jest mi pomoc osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności w relacjach, trudności adaptacyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, a także uzależnionych, współuzależnionych i DDA.

Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Kontakt: Anna Odyniec

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    Anna Odyniec

    • Godziny przyjęć: Wtorki: 17.00 - 21.00 XXIp.