Dominika Markowska

Psycholog, coach, doradca zawodowy, interwent kryzysowy

Wykształcenie:

Psycholog – absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Interwent i Coach kryzysowy – absolwentka podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, a także absolwentka Akademii Coachingu Kryzysowego. Posiada certyfikat Akredytowanego Coacha Kryzysowego (certyfikacja II stopnia). W Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ukończyła I i II stopień kursu TSR. Obecnie odbywa dalsze kształcenie w ramach Studium Umiejętności Specjalistycznych w TSR. Jest w procesie certyfikacji. Jest też trenerem – edukatorem, absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set.
Swoja pracę poddaje stałej superwizji.

Doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy:

Prowadzi szkolenia, warsztaty i indywidualne konsultacje w ramach programów aktywizacji zawodowej, programów outplacement, doradztwa zawodowego i coachingu kariery.  

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem zawodowym. Tworzenie realizacja projektów rekrutacyjne, pełnienie funkcji Assesora w projektach Assessment Centre i Development Centre. Współtworzyła, zarządzała i realizowała indywidualne oraz grupowe projekty outplacement (zwolnień grupowych). Posiada doświadczenie w zakresie interwencji psychologicznych realizowanych w programach zwolnień grupowych.

Doświadczenie zawodowe jako interwent, coach kryzysowy i terapeuta:

Prowadzi indywidualną interwencję kryzysową, terapie krótkoterminową (TSR), grupy wsparcia, szkolenia, warsztaty, a także realizuje projekty psychoedukacyjne.
Pracuje z klientami w szeroko rozumianym kryzysie (życiowym, zawodowym, emocjonalnym).

Pracowała jako psycholog na uczelni, gdzie była odpowiedzialna za wsparcie dla studentów i pracowników Uczelni – wsparcie w odzyskaniu równowagi, energii i wewnętrznego spokoju utraconych w wyniku problemów, trudności i doświadczonych kryzysów emocjonalnych.
Pracuje z rodzicami dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne, autoagresywne i po próbach samobójczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia, interwencji kryzysowych i konsultacji dla rodziców doświadczających trudności i kryzysów wychowawczych.
Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji pracy konsultantów (psycholodzy, terapeuci, psychiatrzy), dyżurujących na ogólnopolskiej, całodobowej linii wsparcia dla osób w kryzysie.

 

Kontakt: Dominika Markowska

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    Dominika Markowska

    • Godziny przyjęć: