Magdalena Shafie

Psycholog, psychoonkolog, interwent kryzysowy

Doświadczenie zawodowe i biografia

Psycholog, psychoonkolog, interwent kryzysowy

Pracuje z osobami dorosłymi

Prowadzi interwencję kryzysową, terapię indywidualną, krótkoterminową, grupy wsparcia, szkolenia dla kadry medycznej

Wykształcenie i szkolenia:

 • Studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej,
 • Studia podyplomowe specjalizacyjne z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne,
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS – Psychosomatyka i Somatopsychologia,
 • Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej w Grupie Interwencji Psychologicznej i Szkoleń „Arcan” Mirosława Madejskiego i Wojciecha Szlagury,
 • Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Liczne warsztaty i kursy na krajowych konferencjach psychoonkologicznych, Uniwersytecie Otwartym UW, jak również szkolenia udzielania pomocy psychologicznej osobom w żałobie (w Fundacji Nagle Sami).

Doświadczenie:

 • Poradnia Lekarska – m. in. towarzyszenie pacjentom onkologicznym w momencie diagnozy, praca interwencyjna,
 • Szpital Bielański – interwencje kryzysowe, konsultacje pacjentów, pomoc psychologiczna pacjentom oraz ich bliskim, a także personelowi białemu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (następnie innych oddziałów szpitalnych). Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w ramach obowiązków Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta na wszystkich oddziałach szpitalnych. Prowadzenie szkoleń dla kadry medycznej (np. przekazywania trudnych informacji).

Prowadzi konsultacje dla osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych zwłaszcza w obszarze chorób przewlekłych, ale również, gdy następują inne ważne zmiany życiowe, trudności w relacjach społecznych i interpersonalnych. Zapewnia pomoc psychoonkologiczną chorym oraz ich bliskim na wszystkich etapach choroby (diagnoza, leczenie przyczynowe, chemio/radioterapia, rekonwalescencja, nawrót, leczenie objawowe, opieka paliatywna). Pracuje krótko- i długoterminowo z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne, rodzinami pacjentów i pacjentami oczekującymi na przeszczep i po przeszczepie, a także zajmuje się szeroko pojętą stratą (opuszczenie, żałoba). Służy także wsparciem psychologicznym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym znajdującym się w kryzysie związanym z przeciążeniem pracą.

Należy do: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Skype: istnieje możliwość korzystania z sesji na Skype.

Wizyty domowe: istnieje możliwość konsultacji w domu klienta po wcześniejszym uiszczeniu opłaty przelewem na konto Centrum.

„Moja praca polega przede wszystkim na gotowości udzielenia pomocy, by człowiek mógł zrozumieć siebie, poznać przyczyny swoich trudności, otworzył się na emocje. Często wiąże się to z towarzyszeniem w ludzkim cierpieniu, najtrudniejszych momentach życia, niekiedy milcząca obecność. Czasem jest także kreatywną próbą wspierania w odnajdowaniu możliwości rozwoju, bo poprawa jakości życia to zawsze rozwój, prowadzący do zmian.”

Kontakt: Magdalena Shafie

  Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

  Magdalena Shafie

  • Godziny przyjęć: Poniedziałek: 14.00-16.00, IX p.; Wtorek: 10.00-15.00, IX p