Małgorzata Oleńko

psycholog

absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
w Warszawie. Ukończyła liczne kursy, m. in. podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, podstawowy kurs Terapii Integralnej w Institute of bioBiofeedback and Noo-psychosomatic, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii behawioralnej czy kurs „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”.

Posiada 22-letnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z obszarów: zakresu integracji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwijania kreatywności, radzenia sobie ze stresem.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z różnych obszarów. Prowadziła zajęcia warsztatowe z psychologii w Policealnym Studium „Prometeusz” w Warszawie i Katowicach z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie z emocjami. Pracowała jako wykładowca z dziedziny psychologii w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia nauczycieli w Warszawie, a także jako wykładowca w Szkole Ekonomii i Biznesu (szkoła policealna).

Doświadczenie zawodowe rozwijała współpracując z różnymi organizacjami czy ośrodkami, które zajmowały się pomocą psychologiczną, w tym:

  • ze stowarzyszeniem „KRA” w Warszawie – prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych z elementami umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci w celu praktycznego ćwiczenia poznawanych metod wychowawczych
  • z Ośrodkiem dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona – prowadzenie warsztatów dla osób z chorobą Parkinsona i ich opiekunów z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności, rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych

Ponadto w latach 2007 – 2013 prowadziła warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską, w tym:

  • asystent rodzinny w ramach projektu „Nowy Horyzont”
  • rozwój osobisty w ramach projektu „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela”
  • rozwijanie kompetencji miękkich dla nauczycieli w ramach projektu „Akademia Kompetencji”
  • prowadzenie wykładów związanych z indywidualną pracą psychologiczną oraz pracą z grupą ramach projektu „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia”.

Pracowała także w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, gdzie pracowała indywidualnie z dziećmi i młodzieżą oraz grupowo, m. in. w ramach programu „Droga do siebie – droga do świata” oraz „Droga do samodzielności” i mogła poznać specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Jej pasją jest praca z ludźmi, w chwilach refleksji – dobra książka i inspirująca muzyka.

Małgorzata Oleńko

  • Godziny przyjęć: Piątki: 15:00 - 21:00 XXIp.