dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, PCC ICF

Trener i coach

Trener i coach z międzynarodową akredytacją na poziomie Professional Certified Coach (PCC) w International Coaching Federation (ICF).
Pracuje z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą.

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Mukoid Professional Advanced Coaching Studies ustawicznie podnosząca kompetencje – do tej pory wzięła udział w kilkuset szkoleniach, warsztatach, sympozjach, konferencjach, seminariach, debatach, superwizjach i sesjach mentorskich.

Doświadczenie:

Coach, trener, ekspert i wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zdobywanym we współpracy z osobami prywatnymi oraz pracownikami licznych:
– przedsiębiorstw, np. ArcelorMittal Warszawa, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Ecorys Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Transprojekt Gdański,
– organizacji pozarządowych, np. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus, Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych, Stowarzyszenie OPTA,
– instytucji publicznych, w tym np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz pracownikami lub studentami Uniwersytetu Warszawskiego, Universiteit Twente – Holandia, University of Southampton – Wielka Brytania, Lunds Universitet – Szwecja, Háskóli Íslands – Islandia, University of Sydney – Australia, Univerzita Komenskeho v Bratislave – Słowacja.

Prowadzi szkolenia oraz indywidualne i grupowe procesy coachingowe skupione na realizacji celów związanych m.in. z:
– rozwiązywaniem problemów i generowaniem rozwiązań,
– wprowadzaniem zmian w życiu zawodowym i prywatnym,
– adaptacją do zmiany,
– rozwojem kariery,
– lepszym poznaniem siebie i pogłębianiem świadomości potencjału zawodowego,
– wypracowaniem najlepszego dla klienta kierunku rozwoju zawodowego,
– rozwojem umiejętności motywowania się, zarządzania projektami i sobą w czasie,
– budowaniem wizerunku zawodowego i sieci kontaktów,
– podnoszeniem kompetencji w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej,
– rozwiązywaniem konfliktów,
– prezentowaniem publicznym,
– równowagą między życiem prywatnym a zawodowym,
– podniesieniem pewności siebie,
– zmianą relacji, nawyków, stylu życia,
– osiągnięciem większej satysfakcji i harmonii w życiu,
– poszerzenie świadomości nt. potencjału i kompetencji klienta i wskazanie odpowiednich kierunków studiów,
– realizacją prac dyplomowych, w tym aplikacyjnych oraz dostosowania kierunku studiów lub problematyki pracy do potencjału i kompetencji klienta,
– rodzicielstwem,
– opieką nad osobami starszymi,
– zrównoważonym życiem.
Stosuje podejście ekosystemowe i integracyjne. Metody pracy dostosowuje do klienta i jego celu.

Sesje coachingowe prowadzi stacjonarnie w CPP lub miejscu wskazanym przez klienta (koszt kalkulowany indywidualnie) oraz zdalnie przez Internet lub telefon.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Kontakt: dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, PCC ICF

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, PCC ICF

    • Godziny przyjęć: Czwartki: 17.00 - 21.00 IXp. Piątki: 19.00 -21.00 IXp.