Michał Kowalski

Psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy Gestalt w trakcie szkolenia.

Psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy Gestalt na końcowym etapie 4-letniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie kilkumiesięcznego stażu w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz jako ko-terpauta na terningach teraputycznych grupowych/grupach wsparciowo-rozwojowych, a także prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych w ośrodkach zdrowia psychicznego.

Zaprasza do gabinetu osoby mierzące się z:
● trudnościami z radzeniem sobie z emocjami, ich wyrażaniem i nazywaniem;
● trudnościami z rozpoznaniem potrzeb, ich komunikowaniem oraz realizowaniem;
● trudnościami z wyznaczaniem granic, ich podtrzymywaniem, negocjowaniem;
● niską samooceną i samoakceptacją;
● poczuciem zablokowanego życiowego potencjału;
● stratą, rozstaniem i żałobą;
● długotrwałym stresem i przeciążeniem psychosomatycznym;
● trudnościami wynikającymi ze zmiany sytuacji życiowej;
● lękami, obniżonym nastrojem, depresją i poczuciem pustki;
● trudnościami z bliskością, kryzysem w relacjach;
● doświadczeniem osamotnienia;
● trudnościami w życiu zawodowym i poszukujące sposobu na samorealizację;
● trudnościami w relacji z jedzeniem i z obrazem własnego ciała, z zaburzeniami odżywiania.

Pracuje psychoterapeutycznie pod stałą superwizją, zgodnie z kodeksem etyki zawodu psychoterapeuty. Prowadzi psychoterapię i konsultacje psychoterapeutyczne dla osób dorosłych. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Prywatnie miłośnik zwierząt i przyrody. Interesuje się architekturą i psychologią architektury. Przygotowuje interdyscyplinarną pracę doktorską dotyczącą zdrowego środowiska życia w miastach.

Kontakt: Michał Kowalski

    Wyślij wiadomość przez formularz, zostanie ona przekazana specjaliście w dniu, w którym będzie przyjmował w przychodni:

    Michał Kowalski

    • Godziny przyjęć: