Coaching

      Coaching to metoda zmiany/wsparcia psychologicznego, która koncentruje się na ustalaniu i osiąganiu celów uczestnika coachingu. Nasza relacja w coachingu charakteryzuje się partnerstwem. Można to porównać do relacji zawodowej. Ty jesteś ekspertem od siebie, ja ekspertem od procesu coachingowego, w tym sensie relacja jest symetryczna. Nie występuje w roli eksperta czy specjalisty. Nie udzielam Ci…

 

 

 

Coaching to metoda zmiany/wsparcia psychologicznego, która koncentruje się na ustalaniu i osiąganiu celów uczestnika coachingu.

 • Nasza relacja w coachingu charakteryzuje się partnerstwem. Można to porównać do relacji zawodowej. Ty jesteś ekspertem od siebie, ja ekspertem od procesu coachingowego, w tym sensie relacja jest symetryczna. Nie występuje w roli eksperta czy specjalisty. Nie udzielam Ci porad czy konsultacji, w coachingu może się to wydarzyć jedynie incydentalnie i to z wyraźnym podkreśleniem z mojej strony.
 • Rozwiązania w coachingu generuje Klient. Udzielam Ci na różne sposoby wsparcia, abyś mógł/a sam/a sięgnąć do swoich zasobów i odnalazł/a lub skonstruował/a najlepsze rozwiązania dla swoich trudności/celów.
 • Coaching jest elastyczny pod względem formy, miejsca i czasu. Naszymi warunkami brzegowymi jest to, aby nie spotykać się rzadziej niż co 3 tygodnie na czas między 90 a 120 minut.
 • Coaching jest krótkoterminową formą pomocy. Najczęściej trwa 6 sesji.
 • Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości Klienta. W razie potrzeby sięga się po doświadczenia z przeszłości, jednak nie jest to „stały” element.

Coaching a inne formy pomocy:

Coaching ze względu na swoją elastyczność korzysta i zazębia się z takimi formami wsparcia jak szkolenie/trening, mentoring, terapia, konsulting, doradztwo jednak nie jest z nim tożsamy. Gdy w pracy wykorzystuję elementy wyżej wymienionych form pomocy zazwyczaj wyraźnie to podkreślam.

 • Coaching nie jest szkoleniem, gdyż w szkoleniu to trener przygotowuje scenariusz, a Klienci wykonują wcześniej ustalone ćwiczenia. W coachingu pojawiają się treningowe ćwiczenia (np. elementy z treningu asertywności, komunikacji czy autoprezentacji) jednak są dobrane indywidualnie do potrzeb Klienta, a nie z góry ustalone.
 • Coaching nie jest konsultingiem, gdyż w konsultingu konsultant po zapoznaniu się z sytuacją np. organizacji opracowuje konkretne rozwiązania. W coachingu to Klient generuje odpowiednie dla siebie rozwiązania. Jednak jeśli uznam, że fragment mojej wiedzy psychologicznej może okazać się dla Ciebie użyteczny, mogę Ci go przekazać. Ty możesz z tego skorzystać, jeśli uznasz to za odpowiednie dla Ciebie.
 • Coaching nie jest terapią, gdyż terapia: ma często charakter bardziej długoterminowy niż coaching, pracuje często na przeszłości Pacjenta/Klienta, dotyka wielu zaburzonych obszarów jego życia, koncentruje się na relacji terapeuta-Pacjent/Klient. Coaching wykorzystuje czasami terapeutyczne techniki pracy, jednak stawia sobie inne cele. Można podsumować to zdaniem: psychoterapia skupia się na uwolnieniu od cierpienia, coaching na osiągnięciu celów.
 • Coaching nie jest mentoringiem, gdyż mentoring zakłada, że mentor jest specjalistą w danym zakresie i uczy swojego „podopiecznego”. W coachingu mogą się pojawić elementy mentorskie, jeśli coach zajmuje się akurat tą samą dziedziną, co Klient.
 • Coaching to nie doradztwo np. zawodowe. Doradca jak sama nazwa wskazuje doradza Klientowi, po uprzednim postawieniu diagnozy np. jego umiejętności. Coach może czasem „podsunąć” Klientowi możliwe opcje, ale z wyraźnym podkreśleniem, że ostateczny wybór należy do niego.

Ja jako coach:

 • dbam o strukturę coachingu tzn. jestem odpowiedzialna za nasz proces, za profesjonalne prowadzenie i podążanie za Twoimi potrzebami. Dobieram odpowiednie techniki i ćwiczenia tak, by wesprzeć Cię w realizacji Twojego celu.
 • towarzyszę Ci w Twojej drodze do celu, który wybierasz. Pomagam Ci przezwyciężyć potencjalne przeszkody, które się pojawiają. Uważnie Cię słucham i czasami jak „lustro” odzwierciedlam i pokazuję Ci to, co powiedziałeś/aś, abyś mógł/a pozostawić te zachowania które wspierają Twój cel i zmodyfikować te, które utrudniają jego realizację.

Ty jako Klient:

 • bierzesz ostateczną odpowiedzialność za realizację celu. Bez Twojego zaangażowania i działania nawet najlepszy coaching będzie bezowocny.
 • decydujesz się na poddawanie pod refleksję stare sposoby działania i próby podejmowania nowych rozwiązań.
 • jesteś ekspertem od swojej sytuacji, decydujesz się przy moim wsparciu na generowanie nowych rozwiązań.

Gwarantuję Ci:

 • Profesjonalne przeprowadzenie Cię przez cały proces zmiany. W razie trudności korzystam z regularnej superwizji czyli spotkania z doświadczonym coachem, który pomoże mi obrać nowy kierunek pracy.
 • Anonimowość – nie wyjawiam nikomu Twoich danych (imię, nazwisko, wiek, sytuacja zawodowa) odstępstwem od tej zasady jest jedynie superwizja jednak nawet wówczas nie zdradzam Twoich personaliów, opowiadam tylko o sytuacji, która jest dla mnie problematyczna.
 • Poinformowanie Cię jeśli uznam, że coaching nie jest najlepszą metodą odpowiadającą na Twoje potrzeby oraz podanie kontaktu do osób, którym ufam zajmujących się: terapią, doradztwem lub szkoleniami.
 • Kontakt mailowy lub telefoniczny w razie potrzeby tzn. pytań odnośnie zadań domowych lub jakichś kwestii dotyczących poprzednich sesji.
 • Pracę zgodną z kodeksem etycznym Izby Coachingu
 • Profesjonalne przygotowanie merytoryczne – ukończyłam kompleksowe szkolenie akredytowane przez Izbę Coachingu, wyposażające mnie w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia coachingu
 • Zadbanie o miejsce naszych spotkań
 • Zadania domowe w postaci ćwiczeń lub kwestii do przemyślenia, które wspomogą proces zmiany.

Warunki coachingu:

 • Koszt jednej sesji 90 min to 200zł.
 • Na koniec procesu będę prosić Cię o referencję.

Najpopularniejsze tematy do pracy w coachingu:

 • poprawa umiejętności interpersonalnych: komunikacji, asertywności, stawiania granic
 • rozwinięcie umiejętności mądrego zarządzania czasem
 • praca nad umiejętnościami autoprezentacyjnymi
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • odnalezienie własnej ścieżki kariery
 • praca nad systematycznym wykonywaniem dowolnych czynności, wdrażanie nawyków
 • wsparcie we wdrażaniu się w nową rolę społeczną, zawodową, osobistą
 • wzbogacanie i rozwój umiejętności przywódczych
 • zbudowanie motywacji do wybranych celów
 • głębsze zrozumienie motywów swoich działań
 • wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji
 • rozwiązywanie trudności relacyjnych
 • budowanie nowych, wspierających przekonań w dowolnym obszarze życia
 • praca nad zmniejszeniem odczuwanego stresu w określonym kontekście
 • pomoc w przygotowaniach do ważnych wystąpień, prezentacji.

 

Autor: Julia Kawalec