Panie Doktorze, nie daję rady… (2)

Tymczasem w Polsce…         72% stresujących się pracowników niepokoi reorganizacja pracy i niepewność zatrudnienia. 66% czuje się nadmiernie obciążonych służbowymi obowiązkami. 59% pada ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak mobbing. 57% przy wypełnianiu zadań nie może liczyć na wsparcie ze strony przełożonych i kolegów. 54% odczuwa niepokój i napięcie w miejscu zatrudnienia. Źródło:…

Tymczasem w Polsce…

 

 

 

 

 • 72% stresujących się pracowników niepokoi reorganizacja pracy i niepewność zatrudnienia.
 • 66% czuje się nadmiernie obciążonych służbowymi obowiązkami.
 • 59% pada ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak mobbing.
 • 57% przy wypełnianiu zadań nie może liczyć na wsparcie ze strony przełożonych i kolegów.
 • 54% odczuwa niepokój i napięcie w miejscu zatrudnienia.

Źródło: www.hrnews.pl (https://goo.gl/s52Rol)

 

Długotrwały stres powoduje przewlekłe wzmożenie napięcia układu współczulnego, a więc tej części autonomicznego układu nerwowego, która odpowiada za przygotowanie naszego organizmu do walki lub ucieczki…

To make the long story short… u większości osób kończy się to pojawieniem się nie występujących wcześniej objawów:

 • uogólnione uczucie uporczywego niepokoju
 • rozdrażnienie
 • stałe uczucie zdenerwowania
 • napięcie mięśniowe (drżenie kończyn, ból karku, ból pleców)
 • dyskomfort w nadbrzuszu
 • przyśpieszone bicie serca
 • uczucie duszności
 • bóle w klatce piersiowej
 • strach przed śmiercią
 • nadmierne pocenie się
 • zawroty głowy
 • poczucie nierealności własnej osoby lub części własnego ciała
 • poczucie nierealności otoczenia
 • obawa przed chorobą psychiczną
 • uczucie “utraty kontroli”
 • natrętne i nieuzasadnione obawy, że “coś się wydarzy”

…albo…

 • obniżenie nastroju, przygnębienie
 • zmniejszenie aktywności
 • ubytek energii, zmęczenie, spowolnienie
 • zmniejszenie zakresu zainteresowań
 • zaburzenia snu, wczesne budzenie się
 • zmniejszenie zainteresowania przyjemnością
 • obniżenie zdolności do przeżywania przyjemności
 • zmniejszenie odczuwania przyjemności
 • zmniejszenie zainteresowania seksem, zmniejszenie libido
 • obniżona zdolność do koncentracji uwagi
 • niewystępujące wcześniej “problemy z pamięcią”
 • obniżenie apetytu, ubytek masy ciała
 • zmniejszona samoocena, pewność siebie, poczucie małej wartości
 • poczucie winy
 • uczucie cierpienia z powodu występujących objawów
 • coraz trudniejsze radzenie sobie z różnymi obowiązkami
 • objawy wytwórcze – omamy, urojenia
 • myśli samobójcze, próby samobójcze

Jeżeli doświadczyłeś tych objawów…
Jeśli “od pewnego czasu” objawy te nie ustępują lub falują (pojawiają się i zanikają, wzmagają się i łagodnieją)…
Jeśli tych objawów jest dwa lub więcej…

Powinieneś skonsultować się ze specjalistą.
Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia zwiększa Twoje szanse na uniknięcie poważniejszych problemów w przyszłości.

Autor: Wiktor Z. Buczek