Sztuka przepraszania

Jak sprawić aby ktoś przyjął nasze przeprosiny? Czy jesteśmy w stanie zmusić kogoś do tego? Odpowiedź brzmi: nie. Nie mamy aż takiego wpływu na innych. Mamy za to wpływ na to, w jaki sposób przeprosiny przekażemy, a to zwiększa nasze szanse. Pamiętaj, że jeśli twoje słowa zostaną odebrane jako nieszczere – ich treść nie będzie…

Jak sprawić aby ktoś przyjął nasze przeprosiny? Czy jesteśmy w stanie zmusić kogoś do tego? Odpowiedź brzmi: nie. Nie mamy aż takiego wpływu na innych. Mamy za to wpływ na to, w jaki sposób przeprosiny przekażemy, a to zwiększa nasze szanse.

Pamiętaj, że jeśli twoje słowa zostaną odebrane jako nieszczere – ich treść nie będzie miała większego znaczenia. „Przepraszam” powinno być zachowaniem.

Szczere przeprosiny mają trzy elementy:

  • Po pierwsze musisz wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny – bez obwiniania innych lub okoliczności.
  • Po drugie przyjmij do wiadomości, w jaki sposób twoje zachowanie czy postępowanie wpłynęły na drugą osobę. Słuchaj dopóki nie poczuje się ona zrozumiana. Często mamy tendencje do omijania tego etapu, gdyż jest on zazwyczaj nieprzyjemny i trudny do przejścia. Pamiętaj jednak, że to bardzo istotne.
  • Ostatnim elementem jest szczera gotowość i obietnica poprawy swojego zachowania.

Oto przykład jak użyć powyższych rad w praktyce: „Chciałem/am cię przeprosić za swoje wczorajsze zachowanie. Po tym, co mówisz, zdaję sobie sprawę ile cię to kosztowało bólu i wstydu. Chcę abyś wiedział/a, że w przyszłości będę bardziej świadomy/a swoich słów i ich wpływu na ciebie i innych. Przepraszam.”

Warto pamiętać, że nawet powyższe wskazówki nie dają gwarancji, że nasze przeprosiny zostaną przyjęte. Ktoś może nie być na nie gotowy lub czuć się na tyle zraniony, że nie przyniosą one na dany moment oczekiwanego efektu. W takiej sytuacji trzeba dać drugiej stronie czas. I konsekwentnie podjąć kolejną próbę. Wybaczenie niejednokrotnie wymaga czasu.

Źródło: Fee, S. Difficult coversations: the art of apology. Communictaion Tip Sheet, styczeń 2006.

Opracowanie: Aleksandra Kaczmarek.