1 WRZEŚNIA – MAMA WRACA DO PRACY (ale niekoniecznie tej samej).

Dorota Strzelec

1 września to nie tylko nowy etap w życiu dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i szkolną, ale także dla ich rodziców (głównie mam) – powrót do pracy po przerwie wychowawczej. Rezygnacja z aktywności zawodowej na rzecz wychowania dzieci powoduje stres i niepewność – czy uda się sprawnie wrócić na rynek pracy i odzyskać dawną pozycję?

Dużym wyzwaniem jest powrót na rynek pracy mam, które na kilka lub kilkanaście lat zawiesiły swoją karierę i nie śledziły na bieżąco dynamicznych zmian na rynku pracy.  Ojcowie na tym etapie często postanawiają zmienić pracę na mniej absorbującą, aby poświęcić więcej czasu rodzinie i umożliwić intensywniejszy rozwój zawodowy partnerce (więcej o planowaniu karier rodziców:  https://lnkd.in/dFY5RCdm).

Wiele matek i ojców przyznaje, że rodzicielstwo okazało się dla nich wyzwaniem o niespodziewanej skali, ale umożliwiło też nabycie i rozwój nowych kompetencji, lepsze poznanie siebie oraz weryfikację celów i priorytetów. Urlop wychowawczy często działa motywująco, bo kiedy rodzic ma wrażenie, że po długiej wspinacze osiągnął szczyt wysokiej góry, rośnie jego samoocena i poczucie sprawczości:  Wow, mam tę moc! Skoro podołałam(em) trudnemu wyzwaniu wychowawczemu, to poradzę sobie również z wieloma innymi. Dlatego część matek zakończenie urlopu wychowawczego traktuje jako okazję do zmiany zawodowej – odejście z nielubianej pracy, awans na wyższe stanowisko, modyfikację ścieżki kariery czy założenie własnej firmy.  Pracodawcy, bądźcie czujni, aby w porę rozpoznać potrzeby rozwojowe młodych rodziców i nie stracić ich!

Odwaga i pomysły nie zawsze ułatwiają podjęcie decyzji i określenie strategii zmian. Warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy zawodowego, który pomoże w identyfikacji naszych preferencji, zdiagnozuje potencjał zawodowy, pomoże ustalić dokładny plan zmiany zawodowej i przeprowadzi nas przez jej kolejne etapy (także pogodzenie różnych ról społecznych, radzenie sobie z codzienną logistyką i trudnymi emocjami w pierwszych miesiącach po podjęciu przez mamę pracy). Zakres wsparcia dostosowany jest do faktycznych potrzeb.

Jeśli jesteś rodzicem, który z nadzieją czeka na pierwszy dzień roku szkolnego, ale nie chce wracać do  swojej „starej” pracy, zapraszam do umówienia się na konsultacje online: https://lnkd.in/eV5uxCJ .

Można też wesprzeć partnera(kę) Kartą Podarunkową na konsultacje Doradcy Zawodowego w Centrum Pomocy Profesjonalnej NZOZ:  https://lnkd.in/g8BAax49