Przedłużony obowiązek noszenia maseczki ochronnej.

do 30 września 2022r.