Z pięknych okładek czytamy znacznie dokładniej

Ludzie określają cechy osobowości ludzi, których uważają za atrakcyjnych fizycznie dokładniej niż pozostałych osób podczas krótkich spotkań. Według badania przeprowadzonego na University of British Columbia. O ile wcześniejsze badania wykazywały, że ludzie mają tendencję do oceniania osób atrakcyjnych jako bardziej inteligentnych, kompetentnych i przyjaznych od reszty badanych uczestników, badanie, opublikowane w grudniowym wydaniu Psychological Science,…

Ludzie określają cechy osobowości ludzi, których uważają za atrakcyjnych fizycznie dokładniej niż pozostałych osób podczas krótkich spotkań. Według badania przeprowadzonego na University of British Columbia.

O ile wcześniejsze badania wykazywały, że ludzie mają tendencję do oceniania osób atrakcyjnych jako bardziej inteligentnych, kompetentnych i przyjaznych od reszty badanych uczestników, badanie, opublikowane w grudniowym wydaniu Psychological Science, potwierdza, że ludzie zwracają większą uwagę na te osoby, które uznają za atrakcyjne. Prof. Jeremy Biesanz z Wydziału Psychologii UBC oraz doktorantka Laura Genevieve Lorenzo postanowili zbadać, czy atrakcyjność fizyczna ma wpływ na zdolność do rozpoznawania cech osobowości.

Około 75 uczestników płci męskiej i żeńskiej przydzielono do grup 5-11 osób na trzyminutowe rozmowy jeden na jeden. Uczestnicy po każdej interakcji oceniali partnerów według ich atrakcyjności fizycznej oraz pięciu głównych cech osobowości:

  • Otwartości
  • Sumienności
  • Ekstrawersji
  • Ugodowości
  • Neurotyzmu

Uczestnicy oceniali również własne cechy osobowości.

Jeremy Biesanz powiedział, że naukowcy byli w stanie określić dokładność postrzegania ludzi. Dokonali tego porównując wyniki uczestników opisujące cechy osobowości osób, z którymi rozmawiali z tym, jak badani ocenili własne cechy osobowości. Autor dodał, że podjęto kroki, aby osoby badane miały odpowiednie warunki wpływające pozytywnie na ich samoopisy.

Uczestnicy badania wykazali ogólnie pozytywne nastawienie wobec ludzi, których uznali za atrakcyjnych. Wyniki wskazały również na “relatywne uporządkowanie” cech osobowości uczestników uważanych za atrakcyjnych dokładniej i bardziej trafnie niż pozostałych. Badane osoby wykazały, że ich oceny atrakcyjności są kompatybilne. Ale nawet wtedy, gdy nie zgadzają się we wzajemnych ocenach atrakcyjności, uczestnicy najlepiej trafiają ze zgodnością cech osobowości u osób, które sami uważają za atrakcyjne.

Atrakcyjność fizyczna a postrzeganie ludzi:

Według Jeremy’ego Biesanz: “Jeśli ludzie myślą, Jane jest piękna, a ona jest zorganizowana i hojna, ludzie będą ją widzieć jako jeszcze bardziej zorganizowaną i hojną niż jest w rzeczywistości. Mimo tego błędu, opisywane badania pokazują, że ludzie będą również prawidłowo rozpoznać relatywnego uporządkowania cech osobowości Jane – jest bardziej zorganizowane niż hojna – jest też lepsza od innych mniej atrakcyjnych osób “.

Zdaniem naukowców ludzie przywiązują baczniejszą uwagę na atrakcyjnych ludzi z wielu powodów, w tym z ciekawości, romantycznego zainteresowania lub pragnienia przyjaźni czy statusu społecznego. Zwracając uwagę, że badanie skupia się na pierwszym wrażeniu osobowości w sytuacjach społecznych, takich jak np. przyjęcia.

Autor badania Jeremy Biesanz stwierdził:

“Nie tylko oceniamy książki po okładkach, czytamy też z pięknych okładek znacznie dokładniej niż z innych.”


Źródło:
www.psyarticles.com, grudzień 2010. Opracowała: Kamila Rejmer