dla uczniów szkół średnich od lat 16 oraz niedawnych maturzystów

DORADZTWO ZAWODOWE dla nastolatków i dorosłych

Egzaminy maturalne coraz bliżej!  Przypominamy więc, że specjaliści CPP wykonują Diagnozę Predyspozycji Zawodowych dla uczniów szkół średnich od lat 16 oraz niedawnych maturzystów w celu zaplanowania profilu edukacji i wyboru zawodu Zapraszamy na konsultacje z doradcą zawodowym w dogodnym terminie i formie – jest możliwość sesji zdalnych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. …

Egzaminy maturalne coraz bliżej!  Przypominamy więc, że specjaliści CPP wykonują

Diagnozę Predyspozycji Zawodowych

dla uczniów szkół średnich od lat 16 oraz niedawnych maturzystów

w celu zaplanowania profilu edukacji i wyboru zawodu

Zapraszamy na konsultacje z doradcą zawodowym w dogodnym terminie i formie – jest możliwość sesji zdalnych w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.  W przypadku nastolatków na pierwszej sesji konieczna jest obecność jednego z rodziców.

Podstawowy koszt diagnozy to 400 zł (pierwsza sesja 200 zł + opracowanie diagnozy na podstawie testów 200 zł), ilość dodatkowych konsultacji według potrzeb (koszt każdej sesji 200 zł).

Nasi doradcy zawodowi wspierają też osoby dorosłe na różnych etapach zmian zawodowych m.in. zaplanowaniu ścieżki kariery, poszukiwaniu i zmianie pracy, przekwalifikowaniu lub przebranżowieniu, wykonujemy też testową diagnozę potencjału zawodowego (koszt każdej sesji 200 zł,  koszt diagnozy 200 zł).

Dodatkowe informacje i rezerwacja terminu konsultacji:

 

CENTRUM POMOCY PROFESJONALNEJ

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

„Babka Tower”, wejście G – lok. 129, p. XXI i lok. 21, p. IX
tel. 22 24 12 444, 22 24 12 345, 509 702 917, 601 455 888
e-mail: cpp@cpp.pl,  www.cpp.pl