Nowości wydawnicze.

Polecamy Państwa uwadze książki:

MARTA SZAREJKO

Stany ostre. Jak psychiatrzy leczą nasze dzieci

Książka autorstwa Marty Szarejko pokazuje, jak wygląda obecna sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. Autorka oddaje głos Specjalistom na co dzień pracującym w szpitalach i poradniach. Obnaża fiasko organizacyjne, permanentne niedofinansowanie tejże gałęzi służby zdrowia. Opowiada również o zmianach, jakie zaszły w ostatnich dekadach w rodzinie i jaki to ma wpływ na dzieci. Sprawdza, co kryje się za alarmującymi określeniami, dlaczego zdaniem lekarzy jest tak źle, jak temu zaradzić i gdzie szukać wsparcia, gdy sami nie potrafimy już pomóc naszym dzieciom.
Andrzej Depko, Aleksandra Krasowska

Seksuologia sądowa. Teorie, modele, badania. Tom 1.

Książka adresowana nie tylko do seksuologów, psychiatrów i psychologów, lecz także prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Omawiająca zagadnienia zaspokajania popędu seksualnego w sposób odbiegający od oczekiwań społecznych lub naruszających obowiązujący porządek prawny.
W poszczególnych tomach przeanalizowano problemy medyczne, psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne, prawne i opiniodawcze. Czytelnicy odnajdą w niej najnowsze piśmiennictwo i wyniki badań prowadzonych w wiodących ośrodkach zajmujących się zagadnieniami patologii seksualnej. W niniejszym podręczniku został zaprezentowany po raz pierwszy: „Model Pola Zachowań Seksualnych – koncepcji uwarunkowania zachowań seksualnych”, przedstawiający Czytelnikowi nowatorskie spojrzenie na zachowania seksualne ludzi. Opracowana na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami dopuszczającymi się przemocy seksualnej.