Spacerem przez psychoterapię (cz. 5)

Najczęściej zadawane pytania oraz mity na temat psychoterapii

Najczęściej zadawane pytania:

1. Ile trwa psychoterapia?

W zależności rodzaju problemów poddawanych psychoterapii, od podejścia (nurtu), w którym pracuje dany psychoterapeuta oraz zasad placówki, w której jest prowadzona, może trwać od kilkunastu tygodni (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa). Czas psychoterapii jest uzgadniany na jednym z pierwszych spotkań.

2. Ile czasu trwa jedna sesja (spotkanie) psychoterapii?

Zazwyczaj 50 minut w przypadku psychoterapii indywidualnej lub 1,5–3 godzin
w przypadku psychoterapii grupowej.

3. Jaki jest koszt pojedynczej sesji (spotkania) psychoterapii?

Koszt psychoterapii w prywatnym gabinecie w Warszawie to ok. 80–150 zł.

4. Czy jest możliwa bezpłatna psychoterapia?

Tak! Najprościej znaleźć miejsca bezpłatnej psychoterapii w Poradniach Zdrowia Psychicznego
(w ramach NFZ), a także organizacjach pozarządowych działających na rzecz zdrowia psychicznego. Lista
niektórych bezpłatnych ośrodków psychoterapii w Warszawie znajduje się na końcu broszury.
Należy uwzględnić okres oczekiwania na wolne miejsce oraz wymagania procedury rekrutacyjnej
(np. dotyczące określonych zaburzeń psychicznych leczonych w danej placówce). Psychoterapia finansowana
w ramach NFZ wymaga skierowania od lekarza rodzinnego bądź psychiatry.

5. Po czym poznać sprawdzonego psychoterapeutę?

Zajrzyj do rozdziału „Dobry psychoterapeuta”. [“Spacerem przez psychoterapię (cz. 4)”]

5.2 Popularne mity na temat psychoterapii

Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń psychicznych – TAK

Psychoterapia ma zastosowanie w leczeniu większości zaburzeń psychicznych. Co więcej, najnowsze
badania naukowe pokazują, że w wyniku psychoterapii w mózgu powstają zmiany podobne jak w wyniku
terapii farmakologicznej. Jednak w zależności od rodzaju i nasilenia zaburzenia najlepsze efekty daje
połączenie psychoterapii z przyjmowaniem leków (np. w schizofrenii, głębszych postaciach depresji).

Psychoterapia jest tylko dla osób z problemami (np. zaburzeniami psychicznymi) – NIE

Na pomocy psychoterapeutycznej mogą również zyskać osoby, które chciałby, na przykład, lepiej poznać
i zrozumieć siebie, wprowadzić zmiany w swoim życiu czy po prostu spojrzeć na nie z innej perspektywy.
Jednym słowem, poważne problemy natury psychicznej w żadnym wypadku nie są warunkiem
koniecznym korzystania z psychoterapii.

Każdy psycholog może prowadzić psychoterapię – NIE

Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą; nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem. Psycholog to
osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii.
Same studia psychologiczne nie dostarczają wystarczającej wiedzy i praktyki do
prowadzenia psychoterapii.
Kompleksowe przygotowanie do prowadzenia psychoterapii umożliwia specjalistyczne 4-letnie szkolenie
podyplomowe. Mogą w nim brać udział osoby, które ukończyły różne kierunki studiów i specjalności –
najczęściej psychologię, ale też np. medycynę, pedagogikę, resocjalizację. Pamiętajmy też, że rzetelny
psychoterapeuta poddaje się regularnej superwizji.

Psychoterapia trwa latami – TO ZALEŻY

Głównie od rodzaju i nasilenia problemów poddawanych psychoterapii, nurtu, w którym jest
prowadzona psychoterapia, a także gotowości na zmianę i chęci do pracy osoby, która z niej korzysta.